2.6.2022 SLK podpísala s predsedami samosprávnych krajov Memorandum o spolupráci