KALENDÁR VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

Filter vzdelávacích podujatí

Zoznam vzdelávacích podujatí

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CL274SK - Celoústavné semináre OLÚP, n. o. Predná Hora

Typ: Seminár Mesto: OLÚP, n. o. Predná Hora

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CL371SK - Seminár

Typ: Seminár Mesto: Žilina

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CL492SK - Semináre I. KAIM LFUK a UNB 2017

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Učebňa I.KAIM Ružinov - začiatok 7:30 hod.

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CL521SK - Nemocničný lekársky seminár

Typ: Seminár Mesto: Košice, Letecká vojenská nemocnica, a.s.

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CL774SK - Seminár ZnH

Typ: Seminár Mesto: Žiar nad Hronom

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CL969SK - Semináre II. Detskej kliniky SZU DFNsP BB

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica

Dátum podujatia: 19.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CL970SK - Semináre II. Detskej kliniky SZU DFNsP BB

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CM437SK - Vertebrogénny algický syndróm z pohľadu fyziatra

Typ: Seminár Mesto: Kováčová, NRC

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CN789SK - IBD seminár

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, seminárna miestnosť Hotel Holiday Inn

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CN808SK - Mieste semináre v Onkológii

Typ: Seminár Mesto: Trenčín

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CN809SK - Mieste semináre v Onkológii

Typ: Seminár Mesto: Trenčín

Dátum podujatia: 20.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CN811SK - Mieste semináre v Onkológii

Typ: Seminár Mesto: Trenčín

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CN873SK - Seminár z laboratórnej diagnostiky

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, konferenčná miestnosť, Galvaniho 17/C

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CN981SK - Seminár lekárov KAIM UNB a SZU

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CN982SK - Seminár lekárov KAIM UNB a SZU

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO109SK - Ústavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB

Typ: Seminár Mesto: Knižnica III. internej kliniky LFUK a UNB, Limbová 5, Bratislava

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO110SK - Ústavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB

Typ: Seminár Mesto: Knižnica III. internej kliniky LFUK a UNB, Limbová 5, Bratislava

Dátum podujatia: 19.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO95SK - Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Typ: Seminár Mesto: Lučenec, Sk-Lab, spol. s r.o.

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO158SK - Semináre 2. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Typ: Seminár Mesto: seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 3.posch., Národný onkologický ústav 833 10, Bratislava

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO159SK - Semináre 2. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Typ: Seminár Mesto: seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 3.posch., Národný onkologický ústav 833 10, Bratislava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO180SK - Semináre 2. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Typ: Seminár Mesto: seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 3.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO181SK - Semináre 2. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Typ: Seminár Mesto: seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 3.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO213SK - Problematika migrantov ako možných nosičov infekcie

Typ: Seminár Mesto: Piešťany, NAW, n.o.

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO257SK - Seminár I. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB

Typ: Seminár Mesto: Poslucháreň I.internej kliniky LF UK a UNB Mickiewiczova 13 816 39 Bratislava

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO258SK - Seminár I. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB

Typ: Seminár Mesto: Poslucháreň I.internej kliniky LF UK a UNB Mickiewiczova 13 816 39 Bratislava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO298SK - Seminár V. internej kliniky LFUK a UNB Bratislava Ružinov

Typ: Seminár Mesto: V.Interná klinika LFUK a UNB Bratislava Ružinov

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO299SK - Seminár V. internej kliniky LFUK a UNB Bratislava Ružinov

Typ: Seminár Mesto: V.Interná klinika LFUK a UNB Bratislava Ružinov

Dátum podujatia: 20.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO300SK - Seminár V. internej kliniky LFUK a UNB Bratislava Ružinov

Typ: Seminár Mesto: V.Interná klinika LFUK a UNB Bratislava Ružinov

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO360SK - Ústavný seminár na rok 2017-2018

Typ: Seminár Mesto: Hronovce

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO371SK - Imunoterapia – nová výzva v onkológii

Typ: Seminár Mesto: Trnava, Hotel Holiday Inn

Dátum podujatia: 01.12.2017 - 02.12.2017 Kredity: 6 ( 2-4 )

Názov: CO429SK - Akadémia srdcového zlyhávania

Typ: Seminár Mesto: Liptovský Mikuláš, Hotel Jánošík

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO461SK - Biologicky podobné lieky v gastroenterológii

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 5 ( 5 )

Názov: CO500SK - VIA STRÁŇANY 2017- Najčastejšie duševné ochorenia v ambulantnej praxi

Typ: Seminár Mesto: Michalovce

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO544SK - Sú všetky betablokátory rovnaké?

Typ: Seminár Mesto: Lučenec, Reštaurácia Franz

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO621SK - Odborný kreditovaný reumatologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Hlohovec, konferenčná miestnosť reštaurácie Jašter-Stará hora 1

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO679SK - Život ohrozujúce krvácanie

Typ: Seminár Mesto: Martin

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO701SK - SEMINÁR IV. CHIRURGICKEJ KLINIKY LFUK a UNB Ružinov

Typ: Seminár Mesto: Bratislava (UNB Ružinov, 6. Poschodie, Knižnica IV. Chirurgickej kliniky)

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO787SK - Lieky, ktoré zmenili a stále menia smernice

Typ: Seminár Mesto: Poprad, Reštaurácia Reduta

Dátum podujatia: 20.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO800SK - Nozokomiálne nákazy na odd. za rok 2017

Typ: Seminár Mesto: Žilina, FNsP, Oddelenie pediatrickej ortopédie

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO821SK - 21.odborný seminár "Lekári a laboratórium" synlab slovakia s.r.o.Prešov

Typ: Seminár Mesto: Prešov, Hotel Dukla, 15:00 hod.

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CO848SK - Medicina Lege Artis (právna zodpovednosť lekára) + eGovernment

Typ: Seminár Mesto: Lučenec, rezort Miraj, od 15:00 hod.

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CO849SK - Medicina Lege Artis (právna zodpovednosť lekára) + eGovernment

Typ: Seminár Mesto: Trnava, hotel Impiq, od 15:00 hod

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO857SK - „PACIENT V CENTRE ZÁUJMU“

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO831SK - Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach

Typ: Seminár Mesto: Štrbské Pleso, Hotel Patria, Vysoké Tatry

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO832SK - Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach

Typ: Seminár Mesto: Modra, Hotel Majolika, Súkenícka 41

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO911SK - Pracovné stretnutie pri príležitosti 30.výročia otvorenia lôžkového oddelenia OAIM v Žiline

Typ: Seminár Mesto: Žilina

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO916SK - NIE všetky betablokátory sú rovnaké

Typ: Seminár Mesto: Levice, Reštaurácia Koliba

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CO921SK - Aktuálne trendy v intervenčnej kardiológii

Typ: Seminár Mesto: Košice, Hotel Privilege

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO923SK - Bolo povedané o betablokátoroch všetko?

Typ: Seminár Mesto: Prešov, Reštaurácia Via Magna

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO929SK - Benefity nových fixných kombinácií v liečbe ICHS a SZ

Typ: Seminár Mesto: Martin, Hotel Victoria (18:30)

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CO930SK - Odborný kreditovaný kardiologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Vrútky, reštaurácia Habanero, Francúzskych partizánov 3000/35, 038 61

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO915SK - Súčasné trendy využitia imunoterapie u onkologických pacientov

Typ: Seminár Mesto: Prešov, Hotel Dukla

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CO918SK - Súčasné pokroky v liečbe karcinómu močového mechúra a NSCLC

Typ: Seminár Mesto: Michalovce, Hotel Mousson

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CO988SK - Betablokátory v liečbe srdcovocievnych ochorení

Typ: Seminár Mesto: Pezinok, Reštaurácia Kamenná pivnica

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP2SK - Odborný kreditovaný psychiatrický seminár

Typ: Seminár Mesto: Rimavská Sobota, Psych. odd. Všeob. nemocnica, Śrobárova 15/2

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 8 ( 8 )

Názov: CP53SK - Levočský lekársky deň

Typ: Seminár Mesto: Levoča

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP54SK - Laboratórna diagnostika

Typ: Seminár Mesto: Levoča

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP57SK - Onkologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Michalovce, Hotel Mousson

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP75SK - Nemocničný seminár

Typ: Seminár Mesto: Nové Zámky

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP81SK - Odborný kreditovaný onkologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica, seminárna miestnosť na onkologickom oddelení FNsP F.D.Roosevelta

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 5 ( 5 )

Názov: CP83SK - Pracovné stretnutie lekárov

Typ: Seminár Mesto: Púchov, stanica RLP

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 6 ( 6 )

Názov: CP86SK - Odborný seminár pre pracovníkov RÚVZ so sídlom v Trnave

Typ: Seminár Mesto: Trnava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP89SK - Manažment vybraných hematologických ochorení na Slovensku

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP99SK - Odborný psychiatrický seminár - multifunkčné antidepresívum - SARI

Typ: Seminár Mesto: Liptovský Mikuláš, Reštaurácia pod Šibenicou

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP100SK - Odborný onkologický seminár – moderná antiemetická liečba

Typ: Seminár Mesto: Martin

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP146SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Nová Baňa, Reštaurácia v Uičke, 14,00 hod-16,30

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP130SK - Využitie flexibilného nasofibrolaryngoskopu v ambulantnej ORL praxi - kazuistiky

Typ: Seminár Mesto: Humenné, Hotel Karpatia

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP133SK - Aktuálne možnosti liečby vybraných ochorení v pediatrickej praxi

Typ: Workshop Mesto: Žiar nad Hronom

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP150SK - 108. Súdnolekársky seminár

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 8 ( 8 )

Názov: CO960SK - 71. chirurgický deň Kostlivého a XXI. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti

Typ: Kongres Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP155SK - Základy bioštatistiky pre gastroenterológov

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Hotel Falkensteiner

Dátum podujatia: 04.12.2017 - 08.12.2017 Kredity: 30 ( 6-6-6-6-6 )

Názov: CP168SK - Akadémia srdcového zlyhávania-rezidenčný vzdelávací program pre kardiológov

Typ: Kurz Mesto: Bratislava, NÚSCH, a.s.

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP171SK - Odborný kreditovaný hematoonkologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Košice, hotel a Reštaurácia Privilege, Werferova 2246/3

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 7 ( 7 )

Názov: CP175SK - XIX. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ s medzinárodnou účasťou

Typ: Kongres Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP176SK - Aktuálne možnosti liečby vybraných ochorení v psychiatrickej praxi

Typ: Workshop Mesto: Nové Zámky

Dátum podujatia: 01.12.2017 - 02.12.2017 Kredity: 7 ( 3-4 )

Názov: CP177SK - Efektívna komunikácia s pacientom V.

Typ: Seminár Mesto: Osrblie

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP179SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Bardejov, Poliklinika ČK Plus

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP187SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Sliač

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 7 ( 7 )

Názov: CP196SK - X. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium

Typ: Sympózium Mesto: Piešťany

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP200SK - Semináre Detskej fakultnej nemocnice Košice

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP197SK - Nová éra antikoagulačnej liečby stupeň 3.0

Typ: Seminár Mesto: Malacky, Zasadačka Nemocničná, a. s. (13:30)

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP198SK - Hodgkinov lymfóm

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP217SK - Rheuma4GPs - Poprad

Typ: Seminár Mesto: Poprad

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP223SK - Glaukómová akadémia

Typ: Kurz Mesto: Bratislava, Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP224SK - Vzdelávací seminár pre oftalmológov

Typ: Seminár Mesto: Ružomberok, Hotel Fatrapark

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP226SK - Round table - Kontrola astmy

Typ: Seminár Mesto: Bardejov

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP227SK - Round table - Kontrola astmy

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP234SK - Čo je nové v liečbe hypertenzie, CHVO a HO. Mýty a fakty

Typ: Seminár Mesto: Poprad, Reštaurácia Marco Polo (15:30)

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP235SK - Čo je nové v liečbe hypertenzie, CHVO a HO. Mýty a fakty

Typ: Seminár Mesto: Spišská Nová Ves, Reštaurácia Nostalgia (15:30)

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP242SK - Pohľad na liečbu refraktérneho/relabovaného DLBCL

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (13:30)

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP244SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Bojnice

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP247SK - Nové prístupy v liečbe ICHS a SZ

Typ: Seminár Mesto: Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (7:00)

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP256SK - Seminár

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP263SK - Odborný kreditovaný neurologický seminár: Komunikácia problematiky a diagnostiky pacientov s Pa

Typ: Seminár Mesto: Tále, hotel Stupka

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP267SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Poprad - Spišská Sobota

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP270SK - Nové metódy liečby

Typ: Konferencia Mesto: Banská Bystrica, hotel LUX, od 12:30 h

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP273SK - Vo svetle slovenských skúseností

Typ: Seminár Mesto: Košice, Klinika rádioterapie a onkológie Východoslovenský onkologický ústav, a. s. (13:30)

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP274SK - Metastatický karcinóm pankreasu – liečba a manažment pacienta

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP290SK - Špecifiká zdaňovania plnení poskytnutých PZS a predmety farmaceutickej zrážkovej dene

Typ: Workshop Mesto: Košice

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP292SK - Predstavenie mladých kolegov – atestačné práce 2.

Typ: Seminár Mesto: Rimavská Sobota

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP294SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP295SK - Najčastejšie ochorenia v treťom tisícročí

Typ: Seminár Mesto: Lučenec, Tančiareň a pivovar Franz (15:00)

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 8 ( 8 )

Názov: CP316SK - 71. chirurgický deň Kostlivého a XXI. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti

Typ: Kongres Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP304SK - Projekt Spider - spolupráca všeobecných lekárov pri záchyte pacientov, ktorí sú vo vysokom ri

Typ: Seminár Mesto: Košice, Hotel Yasmin

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP305SK - Projekt Spider - spolupráca všeobecných lekárov pri záchyte pacientov, ktorí sú vo vysokom ri

Typ: Seminár Mesto: Trnava, Hotel Impiq

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP314SK - Projekt Spider - spolupráca všeobecných lekárov pri záchyte pacientov, ktorí sú vo vysokom ri

Typ: Seminár Mesto: Prešov, Hotel Dukla

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP315SK - Projekt Spider - spolupráca všeobecných lekárov pri záchyte pacientov, ktorí sú vo vysokom ri

Typ: Seminár Mesto: Nitra, Hotel Mikado

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP330SK - Diagnostika a liečba CHVO

Typ: Seminár Mesto: Prešov, Oddelenie cievnej chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov (8:00)

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP341SK - Optimalizácia liečby pacientov s IBD v kontexte aktuálnych poznatkov

Typ: Seminár Mesto: Banká Bystrica

Dátum podujatia: 02.12.2017 - 03.12.2017 Kredity: 11 ( 7-4 )

Názov: CP299SK - IV. Bystrický mikulášsky kurz SKARA

Typ: Kurz Mesto: Banská Bystrica

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP318SK - HR+, HER2- KARCINÓM PRSNÍKA A mRCC

Typ: Seminár Mesto: Trnava, Holiday Inn Trnava, Hornopotočná 5

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP329SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 5 ( 5 )

Názov: CP334SK - Predvianočný seminár Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP a UPJŠ v

Typ: Seminár Mesto: Košice, Hotel KOŠICE

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP335SK - Odborný onkologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Melrose restaurant

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP337SK - Odborný webinár 2

Typ: Seminár Mesto: Dunajská Streda

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP338SK - Odborný webinár 2

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP339SK - Odborný webinár 2

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP340SK - Odborný webinár 2

Typ: Seminár Mesto: Bojnice

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP343SK - 3D prístup v liečbe hypertenzie a dyslipidémie

Typ: Seminár Mesto: Rimavská Sobota, Interné oddelenie Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota (7:30)

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP347SK - Krajský odborný seminár imunoalergológov

Typ: Seminár Mesto: Poprad

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP348SK - Odborný onko-urologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Bojnice

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP349SK - 3D prístup v liečbe hypertenzie a dyslipidémie

Typ: Seminár Mesto: Brezno-Bujakovo, Reštaurácia Salmo (16:00)

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 6 ( 6 )

Názov: CP350SK - MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2017: Alkoholová choroba pečene

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Kongresová sála MZ SR (8:00)

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP351SK - Krajský odborný seminár pre gastroenterológov z Prešovského a Košického kraja

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP352SK - Interaktívny workshop k antikoagulačnej liečbe

Typ: Workshop Mesto: Martin, Hotel Turiec (16:00)

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP356SK - Vhodný kandidát na liečbu TKS/ICD - kedy a ako?

Typ: Seminár Mesto: Humenné, Hotel Karpatia

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP357SK - Nešpecifické črevné zápaly - novinky v diagnostike a liečbe

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Hotel Aston

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP358SK - Klinicko-patologická konferencia (kazuistický seminár)

Typ: Seminár Mesto: Skalica, FNsP, Koreszkova 7, "Prednášková miestnosť" v pavilóne I (budova pôrodnice)

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP361SK - Zdravotné dôsledky pitia

Typ: Seminár Mesto: Košice, Centrum pre liečbu drogových závislostí

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP365SK - Vedecká pracovná schôdza spolku lekárov - téma ortopedická

Typ: Schôdza Mesto: Bardejov, Veľká zasadacia sieň NsP Sv. Jakuba n.o.

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP367SK - Krajský odborný seminár imunoalergológov

Typ: Seminár Mesto: Martin

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP368SK - Úspechy a úskalia v diagnostike a liečbe PAH v roku 2017

Typ: Seminár Mesto: Košice, VÚSCH, a.s., Ondavská 8, 040 11

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP369SK - Fixné kombinácie v praxi

Typ: Seminár Mesto: Rožňava, Interné oddelenie NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. (9:30)

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP370SK - Fixné kombinácie v praxi

Typ: Seminár Mesto: Košice, Reštaurácia Tarpan (17:00)

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP371SK - Obličky nemajú dovolenku, alebo prvý rok v Pezinku_seminár

Typ: Seminár Mesto: Pezinok

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP377SK - Decembrová VPS Spolku lekárov Dr.V.Alexandra Kežmarok

Typ: Schôdza Mesto: Kežmarok

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP378SK - Odborný seminár Merck

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Neurologická klinika UN - Ružinov

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP379SK - Odborný seminár Merck

Typ: Seminár Mesto: Nitra, Reštaurácia DAB

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP380SK - Odborný seminár Merck

Typ: Seminár Mesto: Martin, Hotel Turiec

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP382SK - Prvá fixná kombinácia β-blokátora a ACE inhibítora pre lepšiu kardioprotektivitu pacientov s

Typ: Seminár Mesto: Brezno, Interné oddelenie NsP Brezno, n. o. (13:30)

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP384SK - Prvá fixná kombinácia β-blokátora a ACE inhibítora pre lepšiu kardioprotektivitu pacientov s

Typ: Seminár Mesto: Žiar nad Hronom, Interné oddelenie Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom (13:30)

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP386SK - Oncofórum

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP387SK - Oncofórum

Typ: Seminár Mesto: Michalovce

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP388SK - Pacientky s panevnou kongesciou a CHVO

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica, Seminárna miestnosť Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (14:00)

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP390SK - SEMINÁR ŠNOP

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP396SK - Nemocničný seminár - Psychiatrické oddelenie

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Seminárna miestnost Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11

Dátum podujatia: 01.12.2017 - 02.12.2017 Kredity: 8 ( 4-4 )

Názov: CP392SK - Škola funkčnej urológie

Typ: Workshop Mesto: Martin, Jesseniova lekárska fakulta

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP397SK - Odborný seminár KAIM UN Martin

Typ: Seminár Mesto: Martin, KAIM UN

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP398SK - Odborný seminár KAIM UN Martin

Typ: Seminár Mesto: Martin, KAIM UN

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP399SK - Odborný seminár KAIM UN Martin

Typ: Seminár Mesto: Martin, KAIM UN

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP400SK - 3D prístup v liečbe hypertenzie a dyslipidémie

Typ: Seminár Mesto: Trenčín, Zasadačka FN Trenčín (13:00)

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP401SK - Malígny neuroleptický syndróm

Typ: Seminár Mesto: Žilina

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP402SK - Mozgomiešny mok

Typ: Seminár Mesto: Žilina

Dátum podujatia: 08.12.2017 - 09.12.2017 Kredity: 7 ( 3-4 )

Názov: CP404SK - 18. Smrdácke dni

Typ: Konferencia Mesto: Smrdáky

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP407SK - Hodgkinov lymfóm

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP408SK - Diskusné fórum pri okrúhlom stole na tému prvé skúsenosti s liečbou apremilastom

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP409SK - Odborný regionálny dermatovenerologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP410SK - Skúsenosti v oblasti forenznej medicíny a medicínskeho práva a ich význam pre každodennú klin

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP411SK - Vitamín D - novinky

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP412SK - Three Patients in One Day - Anticoagulation, Reperfusion, Confusion

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP413SK - Seminár Bratislava, UNB Ružinov

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP414SK - Prvá fixná kombinácia β-blokátora a ACE inhibítora pre lepšiu kardioprotektivitu pacientov s

Typ: Seminár Mesto: Trnava, FN Trnava

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP415SK - Komplexná starostlivosť o pacienta s karcinómom pankreasu

Typ: Seminár Mesto: Považská Bystrica

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP418SK - Karcinóm prostaty - prechod od kastračne senzitívneho ku kastračne rezistentnému, metastázujú

Typ: Seminár Mesto: Bojnice

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP419SK - Round table - Úloha duálnych bronchodilatancií v CHOCHP

Typ: Seminár Mesto: Čadca

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP420SK - Round table - Úloha duálnych bronchodilatancií v CHOCHP

Typ: Seminár Mesto: Nová Baňa

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP421SK - Round table - Úloha duálnych bronchodilatancií v CHOCHP

Typ: Seminár Mesto: Zvolen

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP422SK - Round table - Úloha duálnych bronchodilatancií v CHOCHP

Typ: Seminár Mesto: Považská Bystrica

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP424SK - Round table - Kontrola astmy

Typ: Seminár Mesto: Nitra - Zobor

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP425SK - Round table - Kontrola astmy

Typ: Seminár Mesto: Spišská Nová Ves

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP426SK - Round table - Kontrola astmy

Typ: Seminár Mesto: Michalovce

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP427SK - Round table - Kontrola astmy

Typ: Seminár Mesto: Michalovce

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP428SK - Edukačný seminár

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Reštaurácia Nobile, Hviezdoslavovo nám. 225/26, 811 02

Dátum podujatia: 01.12.2017 - 03.12.2017 Kredity: 20 ( 8-8-4 )

Názov: CP429SK - Advanced course in fetal Neurosonography and Cardiography

Typ: Kurz Mesto: Lučivná

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP430SK - Diagnostika a liečba niektorých ochorení GIT

Typ: Seminár Mesto: Malacky, Nemocnica

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP431SK - 11. Klinický seminár - VESELY Očná Klinika

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP432SK - Vedecká pracovná schôdza

Typ: Seminár Mesto: Snina

Dátum podujatia: 19.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP433SK - Round table - Kontrola astmy

Typ: Seminár Mesto: Bardejov

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP437SK - Nové aspekty liečby depresie a jej komorbidít

Typ: Seminár Mesto: Nitra

Dátum podujatia: 01.12.2017 Kredity: 7 ( 7 )

Názov: CP438SK - Chirurgická liečba ingvinálnej hernie s použitím samofixačnej sieťky

Typ: Workshop Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 6 ( 6 )

Názov: CP439SK - 3. kramárenský deň klinického výskumu s medzinárodnou účasťou

Typ: Konferencia Mesto: Bratislava, poslucháreň DFNsP, Limbová 1

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP440SK - Vedecká pracovná schôdza SLS-SGL Rožňava, NsP sv, Barbory - zasadačka

Typ: Seminár Mesto: Rožňava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP442SK - Vedenie zdravotnej dokumnetácie, medicínska a právna relevancia záznamov

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, NÚSCH, a.s.

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP444SK - Quo Vadis intervenčná a prístrojová liečba?

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP445SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP446SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Prievidza, Reštaurácia Meridiana

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP447SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Trenčín, Penzión Royal

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP448SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Trnava, Hotel Dream

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP449SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, poliklinika Šustekova

Dátum podujatia: 04.12.2017 Kredity: 8 ( 8 )

Názov: CP450SK - IBD WORKSHOP - Manažment IBD pacienta

Typ: Workshop Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 05.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP451SK - Extra JAK fórum

Typ: Sympózium Mesto: Sielnica, hotel Kaskády

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP452SK - Extra JAK fórum

Typ: Sympózium Mesto: Košice, hotel Hilton

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP453SK - Extra JAK fórum

Typ: Sympózium Mesto: Bratislava, hotel Loft

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP471SK - Možnosti využitia tkanivových lepidiel pri chirurgických výkonoch

Typ: Seminár Mesto: Trnava

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP475SK - Srdcová frekvencia: Marker alebo rizikový faktor

Typ: Seminár Mesto: Košice, Hotel Privilege (16:00)

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP476SK - Srdcová frekvencia: Marker alebo rizikový faktor

Typ: Seminár Mesto: Košice, Interné oddelenie Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o. (8:30)

Dátum podujatia: 20.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP479SK - Otázky z praxe

Typ: Seminár Mesto: Malacky, Nemocničná, a. s. (13:00)

Dátum podujatia: 19.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP485SK - Nová éra antikoagulačnej liečby stupeň 3.0

Typ: Seminár Mesto: Košice, IV. Interná klinika UN L. Pasteura (14:00)

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP488SK - Rivaroxaban v prevencii CMP u pacientov s FP

Typ: Seminár Mesto: Dolný Kubín, Kaplnka nemocnice Dolnooravská nemocnica

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP489SK - Vybrané témy v oftalmológií.

Typ: Seminár Mesto: Nitra, Hotel MIKADO , Hollého 1496/11, 949 01

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP490SK - Polymorbídny pacient s NVAF vo svetle nových dát

Typ: Seminár Mesto: Spišská Nová Ves, Int. oddelenie NsP

Dátum podujatia: 06.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP491SK - Nemocničný seminár pre psychiatrov v PL v Plešivci

Typ: Seminár Mesto: Plešivec, Psychiatrická liečebňa

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 5 ( 5 )

Názov: CP454SK - 16. Prešovský otorinolaryngologický deň a krajský otorinolaryngologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP455SK - Videokonferencia Cardiac center CHOP - Detské kardiocentrum

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP456SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Poprad, Reštaurácia Sabato

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP457SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP460SK - POZNATKY Z KONGRESU EMUC 2017 BARCELONA

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP462SK - Novinky v urológii

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP463SK - Ľahké kognitívne poruchy, Egb761®

Typ: Workshop Mesto: Snina

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP464SK - „Terapeutické postupy v denných psychiatrických stacionároch JESEŇ 2017“

Typ: Sympózium Mesto: Košice, Psychiatrická klinika UNLP Rastislavova 43

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP470SK - AKTUÁLNE MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIECBY KARCINÓMU PROSTATY, POZNATKY Z KONGRESU EMUC 2017

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP477SK - Odborný onko-urologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Žilina, Urologické oddelenie FNsP Žilina, V.Spanyola 43, 012 07

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP478SK - Nové technológie v laboratórnej diagnostike

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, poliklinika Mýtna

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP480SK - Fórum zaujímavých kazuistík

Typ: Seminár Mesto: Prešov, Hotel Belier

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP481SK - Krajský reumatologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Nitra, Hotel Mikado

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP482SK - Krajský reumatologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Trenčín, Hotel Elizabeth

Dátum podujatia: 08.12.2017 - 09.12.2017 Kredity: 10 ( 6-4 )

Názov: CP486SK - Neurosummit 2017

Typ: Kongres Mesto: Tale, Hotel Partizan

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP487SK - ENDOKRINOLOGICKÝ SEMINÁR 2017

Typ: Seminár Mesto: Ľubochňa

Dátum podujatia: 21.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP492SK - Vedecko pracovná schôdza

Typ: Schôdza Mesto: Vranov nad Topľou, Jedáleň Vranovskej nemocnice

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP493SK - Rivaroxaban v liečbe polymorbidného pacienta

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Hotel Matyšák

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP494SK - Rivaroxaban v prevencii CMP u pacientov s FP

Typ: Seminár Mesto: Martin, I. Interná kinika

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP495SK - Anti VEGF v liečbe sietnicových ochorení

Typ: Seminár Mesto: Banská Bystrica, II. Očná klinika SZÚ FNsP F. D. Roosevelta

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 4 ( 4 )

Názov: CP496SK - Vybrané témy v oftalmológií

Typ: Seminár Mesto: Nové Zámky, Reštaurácia BEREK , Tatranská 177, 940 77

Dátum podujatia: 07.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP498SK - Praktické skúsenosti z praxe

Typ: Seminár Mesto: Nové Zámky, Hotel Grand

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP524SK - Otázky z praxe

Typ: Seminár Mesto: Malacky, Nemocničná, a. s.

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP525SK - Vianočné medziodborové sympózium

Typ: Sympózium Mesto: Liptovský Mikuláš

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP526SK - Vedecká pracovná schôdza

Typ: Seminár Mesto: Humenné

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP527SK - KLINICKÉ DISKUSIE V ONKOLÓGII

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, II.Onkologická klinika LF UK, NOU

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP528SK - Vedecká pracovná schôdza Rooseveltovej nemocnice

Typ: Schôdza Mesto: Banská Bystrica, FNsP FDR, aula

Dátum podujatia: 20.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP529SK - KLINICKÉ DISKUSIE V ONKOLÓGII

Typ: Seminár Mesto: Nitra , Oddelenie onkológie FN Nitra, Špitálska 6

Dátum podujatia: 11.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP530SK - Rivaroxaban, použitie v prevencii VTE po elektívnych ortopedických výkonoch

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, knižnica Kliniky úrazovej chirurgie SZU a UNB, Limbova ul.

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP531SK - Rivaroxaban, použitie v prevencii VTE po elektívnych ortopedických výkonoch

Typ: Seminár Mesto: Ružomberok, Reštaurácia Koloseum, Hurbanova 5, 034 01

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP533SK - Fixné dvojkombinácie v liečbe KV ochorení

Typ: Workshop Mesto: Skalica, Interné oddelenie FNsP Skalica (14:00)

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP534SK - Príčiny nedostatočnej kontroly tlaku krvi

Typ: Seminár Mesto: Nové Zámky, Geriatrické oddelenie FNsP Nové Zámky (15:00)

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP539SK - Vedecká pracovná schôdza SL

Typ: Schôdza Mesto: Trebišov

Dátum podujatia: 19.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP540SK - Mediastinitída

Typ: Seminár Mesto: Žilina

Dátum podujatia: 08.12.2017 Kredity: 3 ( 3 )

Názov: CP542SK - 3D prístup v liečbe hypertenzie a dyslipidémie

Typ: Seminár Mesto: Bratislava, Reštaurácia Riviéra (14:00)

Dátum podujatia: 12.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP548SK - Odborný urologický seminár

Typ: Seminár Mesto: Prešov, Urologické oddelenie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 080 01

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP553SK - Nové technológie v laboratórnej diagnostike

Typ: Seminár Mesto: Sabinov, poliklinika

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP557SK - Mozog matky

Typ: Seminár Mesto: Považská Bystrica

Dátum podujatia: 20.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP558SK - Mozog matky

Typ: Seminár Mesto: Pezinok

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP559SK - VÝZNAM MPR MRI PRI DIAGNOSTIKE KARCINÓMU PROSTATY

Typ: Seminár Mesto: Prešov

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP577SK - Spolupráca psychologického oddelenia so somatickými odbormi v rámci Nemocnice svätého Michala,

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP578SK - KLINICKÉ DISKUSIE V ONKOLÓGII

Typ: Seminár Mesto: Považská Bystrica, Oddelenie onkológie NsP

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP579SK - Lekársky seminár

Typ: Seminár Mesto: Krompachy, Reštaurácia Galéria, Námestie slobody 28

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP580SK - Odborný seminár o Sklerosis Multiplex

Typ: Seminár Mesto: Skalica, FNsP

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP583SK - Fixné kombinácie v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

Typ: Seminár Mesto: Košice, Poliklinika, vstupný areál U. S. Steel Košice (14:00)

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 6 ( 6 )

Názov: CP584SK - Laparoskopická resekcia pečeně

Typ: Kurz Mesto: Martin

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP587SK - Nemocničný seminár Psychiatrické oddelenie NsP Rožňava

Typ: Seminár Mesto: Rožňava, Psychiatrické oddelenie NsP sv. Barbory

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP588SK - Nemocničný seminár pre psychiatrov – VN Rimavská Sobota

Typ: Seminár Mesto: Rimavská Sobota, Psychiatrické oddelenie - Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Kraskova 2636, 979 01

Dátum podujatia: 14.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP589SK - Nové prístupy v liečbe pacientov s ICHS a AP

Typ: Seminár Mesto: Piešťany, Reštaurácia Le griffon (15:00)

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 1 ( 1 )

Názov: CP590SK - Vzdelávací seminár

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP591SK - HEMATOLOGICKÝ WORKSHOP

Typ: Workshop Mesto: Košice

Dátum podujatia: 18.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP592SK - Aktuálne témy v MDS a MM

Typ: Seminár Mesto: Košice

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP593SK - VÝHODY A NEVÝHODY TERAPIE MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU IMIDMI

Typ: Seminár Mesto: Martin

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 7 ( 7 )

Názov: CP594SK - X. chyby a omyly

Typ: Konferencia Mesto: Trenčín

Dátum podujatia: 15.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP596SK - Slávnostný seminar Národného endokrinologoického a diabetologického ústavu, n.o. v Ľubochni

Typ: Seminár Mesto: Ľubochňa

Dátum podujatia: 21.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP597SK - Inkontinencia (únik moču)- diagnostika a komplexná terapia

Typ: Seminár Mesto: Bratislava

Dátum podujatia: 13.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP598SK - Odborný seminár

Typ: Seminár Mesto: Brezovica, Oravský Háj

Dátum podujatia: 20.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP599SK - Vedecko pracovná schôdza - Spolok lekárov

Typ: Schôdza Mesto: Ružomberok, ÚVN-FN, Kongresová sála

Dátum podujatia: 21.12.2017 Kredity: 2 ( 2 )

Názov: CP600SK - Nemocničný vedecko-pracovný seminár

Typ: Seminár Mesto: Stará Ľubovňa, Knižnica ĽN, n.o.

Kalendár vzdelávacích podujatí

×

Zoznam kreditovaných špecializácií

Zatvoriť