Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS s.r.o.


Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o.
Dobšinského 12
811 05 Bratislava
telefónny kontakt: 02/54654777
mailová adresa: bratislava@skodler.sk

Bezplatná telefonická linka právneho poradenstva je dostupná pre členov SLK na tel. čísle 02/546 547 77.