Kontakty SLK


Slovenská lekárska komora

Kontakty na zamestnancov SLK

Organizácia vzdelávacích podujatí

 


Slovenská lekárska komora

Oznámenie o zmene sídla Slovenskej lekárskej komory

Adresa a kontakt

  Račianska 42/A
  831 02, Bratislava
Telefón: +421 2 4911 4300,  +421 911 204 496
Fax: +421 4911 4301
Email: sekretariat@lekom.sk


Úradné hodiny

Pondelok 13:00 16:00
Utorok 09:00 11:00
Streda 13:00 17:00
Štvrtok 09:00 11:00
Piatok nestránkový deň


Bankové spojenie
(neplatí pre platbu členských príspevkov a poplatkov za licencie)

Banka VÚB
Účet 2250097756/0200
IBAN SK02 0200 0000 0022 5009 7756
BIC SUBASKBX
IČO 17313317
DIČ 2020831835


Bankové spojenie
(platí pre platbu členských príspevkov a ostatné platby)

Banka VÚB
Účet 2154624456/0200
IBAN SK28 0200 0000 0021 5462 4456
BIC SUBASKBX

 


Kontakty na zamestnancov SLK

 

PhDr. Zuzana Pačesová, MHA
Riaditeľ sekretariátu SLK
+421 2 4911 4308, +421 903 200 520
riaditel@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 

Ivana Hamarová
Asistentka riaditeľky, odbor sťažností
+421 2 4911 4300, +421 911 204 496
sekretariat@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Vaculková
Recepcia
+421  2 4911 4300
recepcia@lekom.sk
 

 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Špecialistka pre koncepčné záležitosti
+421 2 4911 4307, +421 911 773 112
expert@lekom.sk

Vyštudovala terapeutickú pedagogiku na Univerzite Komenského, následne zdravotnícky manažment a 15 rokov pracovala v zdravotníckej štátnej správe. Naposledy ako hlavná štátna radkyňa a generálna riaditeľka sekcie vzdelávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúca odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Dlhoročná členka výboru Vyšších štátnych úradníkov pre verejné zdravotníctvo Európskej komisie v Bruseli. Autorka a spoluautorka približne 120 odborných článkov a publikácií týkajúcich sa organizácie a riadenia zdravotníctva, autorka dvoch monografií o systéme vzdelávania v zdravotníctve, dlhoročná editorka zdravotníckych publikácií Vydavateľstva Dr. Raabe. Vysokoškolská lektorka na viacerých vysokých školách na Slovensku pre zdravotníckych pracovníkov. V Slovenskej lekárskej komore sa zameriava na koncepčné, legislatívne a strategické záležitosti týkajúce sa výkonu lekárskeho povolania. Aktivistka v oblasti multiprofesionálnej spolupráce a integrácie v zdravotníctve a v oblasti zvyšovania významu podpory zdravia. V roku 2009 nominovaná Úradom vlády SR na udelenie ceny Európskej komisie „Jednotný európsky trh“ za profesionalitu a entuziazmus v pomoci občanom uplatňujúcich si od roku 2004 práva v EK v rámci uznávania odborných kvalifikácií. Od roku 2015 držiteľka ďakovného listu prezídia SLS za príspevok k rozvoju spolupráce medzi SLK a SLS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Szabová
Odbor registrácie
+421 2 4911 4302
registerslk@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Bc. Róbert Karper
Odbor registrácie
+421 2 4911 4303
register@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Soľavová
Odbor kontinuálneho vzdelávania, licencií a sekcií SLK
+421 2 4911 4311, +421 911 204 486
vzdelavanie@lekom.sk
Zahraničné vzťahy
+421 2 4911 4311
foreign@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Hincová
Licencie
+421 2 4911 4304
licencie@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

RNDr. Mária Jurigová
Vzdelávací portál SLK i-med.sk a odborné sekcie
+421 2 4911 4311
mjurigova@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Jarmila Repková
Odbor finančno–hospodárskej činnosti
+421 2 4911 4305, +421 911 204 477
ekonomika@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Adriana Istenesová
Odbor finančno–hospodárskej činnosti
+421 2 4911 4306
ekonomika@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Eva Sisková
Redakcia časopisu Medikom
+421 911 939 347
redakcia.medikom@gmail.com
Pracuje v mediálnej sfére. Editorsky rediguje a autorsky prispieva do časopisu MEDIKOM. Poznatky z komunikačných zručností, public relations, marketingu i asertivity odovzdáva aj ako vysokoškolský pedagóg na VŠMU. Aktívne pôsobila pri založení mnohých periodík.

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Zuzana Dolinková
Webeditor
+421 911 361 023
web@lekom.sk
 

 

 

 

 

 


Organizácia vzdelávacích podujatí

LEKÁR, a.s.
Organizácia vzdelávacích podujatí
+421 911 199 762
 
 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Ambro, PhD.
Technická a softvérová podpora aplikácie eKREDIT a kreditného systému
+421 917 289 273
jozef.ambro@karatnet.sk
 

 

 

 

 

 


www.kodys.sk