Reakcie SLK na články/reportáže v médiách

 

2017

 

Všeobecní lekári by sa mali predovšetkým starať o pacientov

Stanovisko Slovenskej lekárskej komory k aktuálnej petícii všeobecných lekárov pre dospelých a občianskej verejnosti

Slovenská lekárska komora podporuje "Petíciu za oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých". Táto petícia nevznikla len tak. Nadviazala na medzirezortný pripomienkovací proces, ktorý sa aj s podporou SLK uskutočnil na Ministerstve zdravotníctva SR. Bohužiaľ, ministerstvo neakceptovalo niektoré zásadné pripomienky našich rokovacích tímov zložených z lekárov VLD a z našich právnikov. Predložili sme dokonca paragrafové znenie týchto pripomienok.

Keďže v rámci riadneho pripomienkovacieho konania boli zohľadnené iba niektoré vznesené pripomienky odbornej verejnosti, podporujeme túto aktivitu všeobecných lekárov a občianskej verejnosti. Veríme, že sa podarí túto aktivitu doviesť do úspešného konca, pretože má potenciál zlepšiť primárnu zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Všeobecným lekárom je potrebné uvoľniť ruky pre prevenciu a starostlivosť o chronicky chorých pacientov, kde majú zohrávať primárnu a nenahraditeľnú úlohu.

Prehliadky zosnulých sú špecifická a od poskytovania zdravotnej starostlivosti oddelená činnosť. Uvedomujeme si to hlavne v dnešnej dobe, kedy je všeobecných lekárov zúfalo málo, sú preťažení a v súčasnosti ich nemá kto nahradiť. V Slovenskej republike máme týmto smerom špecializovaný úrad, ktorým je ÚDZS. Podporujeme preto požiadavku na zriadenie osobitného tímu v pôsobnosti tohto úradu, ktorý bude mať povinnosť realizovať prehliadky zosnulých. Bude to logický krok, ktorému vyjadrili podporu aj delegáti na ostatnom októbrovom Sneme SLK.

Uvedomujeme si, že prerušiť prácu v ambulancii, alebo nechať dlho čakať pozostalých, nie je ani jedno, ani druhé tým správnym riešením. Jediným vhodným riešením môže byť len zavedenie nezávislej služby na prehliadanie zosnulých. Preto považujeme navrhovaný postup za efektívne riešenie, ktoré prispeje k upokojeniu situácie, k zlepšeniu pracovných podmienok preťažených všeobecných lekárov a samozrejme, aj k dôstojnejšiemu prístupu k pozostalým a pacientom.

Bratislava, 22.11.2017, MUDr. Marian Kollár, prezident SLK


Nový návrh je problematický

Návrh doplnkových ordinačných hodín nebol konzultovaný so Slovenskou lekárskou komorou a nepoznáme detaily návrhu, ktorý predložilo MZ SR v prvom čítaní do NR SR. V zásade SLK súhlasí s adekvátnou úpravou doplatkov v ambulantnej sfére zdravotnej starostlivosti. Objednávanie na konkrétny čas za poplatok je dlhodobo diskutovaná téma, ktorú však treba riešiť a hodnotiť v konkrétnych súvislostiach. SLK každopádne dôrazne trvá na tom, že doplatky nesmú obmedzovať dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre každého slovenského pacienta bez výnimky.

Bratislava, 22.11.2017, MUDr. Marian Kollár, prezident SLK


 

2015


Ad: Oheň a síra na sneme SLK (29.9.2015)


Reakcia prezidenta SLK na článok "Pravda o platoch v slovenskom zdravotníctve: Koľko zarába Váš lekár?" (17.2.2015)


Žiadosť o uverejnenie opravy: Nový Čas - Pravda o platoch v slovenskom zdravotníctve: Koľko zarába váš lekár? (16.2.2015)

pôvodný článok (13.2.2015)


Reakcia na vyjadrenie poslanca NR SR MUDr. Viliama Novotného o korupcii v zdravotníctve (ZDN, 15.2.2015)Reakcia prezidenta SLK na článok Nemorálne poplatky (1.2.2015)

- link na článok v Pravde