Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. 59. plenárne zhromaždenie AEMH, Bratislava, 28. - 29. 4. 2006

59. plenárne zhromaždenie AEMH, Bratislava, 28. - 29. 4. 2006

Plenárne zhromaždenia AEMH sa konajú každý rok v inej členskej krajine. Slovenská lekárska komora bola hostiteľom 59. plenárneho zhromaždenia AEMH 28. – 29. apríla 2006 v Bratislave.


9. mája 2006 dostal prezident SLK M. Dragula list od prezidenta AEMH R. Liesa, v ktorom mu ďakuje za výbornú organizáciu konferencie a Plenárneho zhromaždenia AEMH v Bratislave  >>>


Vyhlásenie AEMH k situácii v európskych nemocniciach

    

Delegáti Asociácie európskych nemocničných lekárov (AEMH) prijali na svojom 59. plenárnom zhromaždení v Bratislave 28. - 29. apríla 2006 vyhlásenie k súčasnej situácii v európskych nemocniciach >>>   


    

V r. 2007 sa uskutoční Plenárne zhromaždenie AEMH vo Viedni.