Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ROK 2016

ROK 2016


 

Úhrady na č. účtu:
IBAN : SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC : SUBASKBX

VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

a) pracujúci lekár - vek do 30 rokov (vrátane poistenia právnej ochrany)
    30 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok


b) pracujúci lekár - vek nad 30 rokov (vrátane poistenia právnej ochrany)
    110 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok


c) lekári na MD, nevykonávajúci povolanie lekár (napr. nepracujúci dôchodcovia,
   nezamestnaní, lekári pracujúci len v zahraničí)
   (bez poistenia právnej ochrany, možné si priplatiť)   
    15 €   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: rok


REGISTRAČNÝ POPLATOK
(platí sa jednorazovo pri zápise do Registra lekárov SLK)

13 €   VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS: 444
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)


POPLATOK ZA OBNOVENIE REGISTRÁCIE
13 €   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 444


POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA
15 €   VS: Vaše registračné číslo/ID ŠS: 555


POPLATOK ZA KONTROLU SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA (CME)
10 €    VS: Vaše registračné číslo/ID ŠS: 777
(Poplatok 10 € je jednorazový, povinný pre všetkých lekárov v registri lekárov SR OKREM LEKÁROV ZDRAVOTNEJ SLUŽBY a je určený na pokrytie nákladov spojených s kontrolou sústavného vzdelávania)

LEKÁRI ZDRAVOTNEJ SLUŽBY - KONTROLA CME
2 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 8822POPLATKY ZA LICENCIE

L1 A samostatná prax
66 €  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 111


L1 B výkon povolania
33 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 222


L1 C odborný zástupca
66 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 333


L1 D výkon lekárskej posudkovej činnosti
33 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 888SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV:

POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
10 €  platiaci člen SLK   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 999
25 €  registrovaný nečlen SLK     VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 999


POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
10 €  platiaci člen SLK   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 7474
25 €  registrovaný nečlen SLK     VS: Vaše registračné číslo/ID        ŠS : 7474


POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
3,50 €  platiaci člen SLK    VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 7575
10 €     nečlen SLK            VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 7575
(pozn.: Obdržíte dočasnú laminovanú kartu. Pri najbližšej personalizácii pevných kariet vám pevnú (riadnu) kartu automaticky zašleme)


POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (vzor - Certificate of Good Standing)
5 €  člen SLK    VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666


POTVRDENIE, že SLK nemá informácie o bezúhonnosti lekára (vzor - Certificate of non-inclusion)
50 € nečlen SLK   VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS: 666
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)


POTVRDENIE PRE LEKÁRA, KTORÝ JE ČLENOM SLK, ALE NIE JE V REGISTRI SLK
40 € neregistrovaný člen  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t.j. jednou sumou je možné zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.


VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:

napr.:
1. členský príspevok na rok 2016
110 € VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 2016

2. aktualizačný poplatok na rok 2016
15 € VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 555

3. poplatok za licenciu L1A
66 € VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 111


Na prevodnom príkaze na úhradu bude uvedené:
Suma 191 €
VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 2016555111

Prosíme Vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308