Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

 

Podanie žiadosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty

Od 19.06.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) rozširuje sieť svojich pracovísk v rámci celého územia Slovenska v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom Integrovaných obslužných miest ( IOMO).

Ďalšie informácie nájdete na stránke NCZI: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/SP.aspx

 


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská lekárska komora si vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle novely § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdravotnícky pracovník povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2017. 
 
http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx

Ostatné novinky