Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

 

Oznámenie o možnostiach podania žiadosti o vydanie elektronického preukzau zdravotníckeho pracovníka


Edukačné videá skúžiace ako návod na podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/ v rámci projektu elektronizácia zdravotníctva /ezdravie/:

Prvá časť edukačného videa: https://youtu.be/4iSZgFrn5-c

Druhá časť edukačného videa: https://youtu.be/r2GII5zJIM8

 


Podanie žiadosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty

Od 19.06.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) rozširuje sieť svojich pracovísk v rámci celého územia Slovenska v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom Integrovaných obslužných miest ( IOMO).

Ďalšie informácie nájdete na stránke NCZI: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/SP.aspx

 


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská lekárska komora si vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle novely § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdravotnícky pracovník povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2017. 
 
http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx

Ostatné novinky