Úradné elektronické schránky

Upozorňujeme štatutárov právnických osôb, že od 01.07.2017 budú úradné dokumenty zasielané do úradných elektronických schránok. Za účelom zabezpečenia prístupu k úradnej elektronickej schránke musia byť štatutári držiteľmi občianskeho preukazu s aktivovaným čipom.

Bližšie informácie o zabezpečení prístupu do úradnej elektronickej schránky, vrátane odkazov na stiahnutie potrebného softvéru nájdete na www.statutar.sk.

Ostatné novinky