Výsledky ankety „SLK - aká je a akú ju chceme“

Výsledky zlosovanie výhercov dotazníka Slovenskej lekárskej komory s názvom „SLK - aká je a akú ju chceme“

Dotazník vyplnilo takmer 1750 lekárov z celého Slovenska. Svoje ID uviedlo 950 respondentov, čím sa zapojili do zlosovania o ceny Slovenskej lekárskej komory.

Rada SLK na záver rokovania dňa 23.5.2017 vyžrebovala náhodným elektronickým losovaním pod dohľadom advokáta Mgr. Senešiho nasledovných víťazov:

1. Cena: notebook HP Business - MUDr. Jaroslav Viglaský (člen RLK Nitra)

2. Cena: pevný disk WD Elements - MUDr. Viliam Cíbik, PhD. (člen RLK Trenčín ) 

3. Cena: USB Kingston 64GB - MUDr. Martin Hrubiško, PhD. (člen RLK Bratislava)

 

Výhercom srdečne gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu.

MUDr. Zuzana Teremová, viceprezidentka SLK

 

Žrebovanie sa uskutočnilo za účasti MUDr. Teremovej,

RNDr. Jurigovej a Mgr. Senešiho  

MUDr. Jaroslav Viglaský, výherca 1.ceny

Ankety ,,SLK - aká je a akú ju chceme"

 

 Fotogalériu z odovzdávania cien výhercom ankety na zasadnutí Rady SLK dňa 13.6.2017 nájdete TU.

Ostatné novinky