XXXIII. Snem SLK 20.-21.10.2017.

Slovenská lekárska komora oznamuje svojim členom, že zasadnutie XXXIII. Snemu Slovenskej lekárskej komory sa uskutoční 20. a 21. októbra 2017 v hoteli Saffron v Bratislave, Radlinského č. 27. Súčasťou programu zasadnutia budú správy o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK, stálych výborov ako i správa o hospodárení SLK, ale i informácia o činnosti Nadácie LEKÁR a akciovej spoločnosti LEKÁR a.s.

 

Tlačová správa

Fotogaléria

Ostatné novinky