Tlačivá a potvrdenia

Tlačivá a potvrdenia

Tlačivá na stiahnutie:

- Oznámenie lekára k zápisu do Registra lekárov SLK (.xls)

- Oznámenie lekára k zápisu do Registra lekárov SLK (pdf)

- Oznámenie o vykonaní zmeny v registri lekárov SLK  rok 2017 (.doc)

- Oznámenie o vykonaní zmeny v registri lekárov SLK  rok 2017 (.pdf)

- Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK  (.doc)

- Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK (.pdf) 

- Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.doc)

- Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.pdf)

- Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (.doc)

- Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (.pdf) 

- Potvrdenie o bezúhonnosti a lekárskej praxi za posledných päť rokov/Potvrdenie o tom, že SLK nemá informácie o bezúhonnosti lekára (Certificate of Good Standing/Certificate of non-nclusion) (.doc)

- Potvrdenie o bezúhonnosti a lekárskej praxi za posledných päť rokov/Potvrdenie o tom, že SLK nemá informácie o bezúhonnosti lekára (Certificate of Good Standing/Certificate of non-inclusion) (.pdf)

- Súhlas so spracovaním osobných údajov (.doc) 

- Súhlas so spracovaním osobných údajov (.pdf)

- Zoznam sprostredkovateľov SLK, poverených na spracúvanie osobných údajov lekárov registrovaných v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie lekára lebo zapísaných v zozname členov SLK (pdf)

- Všeobecná žiadosť (zrušenie registrácie, pozastavenie registrácie, zrušenie licencie, pozastavenie licencie) (.doc)

- Všeobecná žiadosť (zrušenie registrácie, pozastavenie registrácie, zrušenie licencie, pozastavenie licencie) (.pdf)

- Žiadosť o vyčiarknutie zo Zoznamu členov SLK (.doc)

- Žiadosť o vyčiarknutie zo Zoznamu členov SLK (.pdf)

- Žiadosť o obnovenie Registrácie v SLK (.pdf)

- Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností lekára (.doc)

- Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností lekára(.pdf)

 

UPOZORNENIE: 
Všetky uvedené tlačivá (okrem Žiadosti o vydanie/rozšírenie licencie - posielate na Vašu RLK) posielajte prosím na adresu:

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
Račianska 42/A
831 02  Bratislava