Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Všetky materiály na pripomienkovanie sú dostupné na https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email: ernest.sivik@gmail.com a Mgr. Zdenkovi Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdenko.senesi@skodler.sk.

 

ARCHÍV

 


Návrh novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje aj sieť všobecnej ambulantnej starostlivosti a zisk zdravotných poisťovní

online: 30.8.2020

termín: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-437