ORGÁNY


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Banská Bystrica

 


PREZÍDIUM RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Mária Kuniaková - prezident
 • MUDr. Karol Mičko - viceprezident
 • MUDr. Vladimír Majerík - člen
 • MUDr. Milena Nosková - člen
 • MUDr. Jana Wirtschafterová - člen

 


RADA RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Mária Kuniaková - prezidentka RLK (SRLK Banská Bystrica)
 • MUDr. Karol Mičko - člen RLK (SRLK Lučenec)
 • MUDr. Vladimír Majerík - člen R-RLK (SRLK Banská Bystrica)
 • MUDr. Katarína Tužinská - člen R-RLK (SRLK Žarnovica)
 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH - člen R-RLK (SRLK Zvolen)
 • MUDr. Milena Nosková - člen R-RLK (SRLK Veľký Krtíš)
 • MUDr. Vladimír Hudec - člen R-RLK (SRLK Brezno)
 • MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH - člen R-RLK (SRLK Rimavská Sobota)
 • MUDr. Vigodová Tatiana - člen R-RLK (SRLK Revúca)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Vincent Zúbek - predseda KV RLK (SRLK Banská Bystrica)
 • MUDr. Andrea Baníková - člen (SRLK Lučenec)
 • MUDr. Mária Machová - člen (SRLK Banská Bystrica)
 • MUDr. Kollár Ondrej - člen (SRLK Veľký Krtíš)
 • MUDr. Tibor Durdjak - člen (SRLK Rimavská Sobota)
 • MUDr. Viera Kühnelová  - člen (SRLK Brezno)
 • MUDr. Diana Vološinová, PhD. - člen (SRLK Banská Bystrica)

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Mária Kuniaková - prezident RLK
 • MUDr. Martin Olej - člen KV SLK
 • MUDr. Vladimír Hudec - člen R- RLK
 • MUDr. Vladimír Majerík - člen R - RLK
 • MUDr. Karol Mičko  - člen výboru SLK pre vnútorný život komory
 • MUDr. Jozef Baláž - člen výboru SLK pre vzdelávanie
 • MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH - člen výboru pre legislatívu
 • MUDr. Lovrantová Eliška, PhD. - člen výboru pre zahraničie

 


Rokovanie orgánov RLK Banská Bystrica

 

 • Rokovanie Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica

 

          - Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica zo dňa 9.11.2017

 

 • Rokovanie Prezídia RLK Banská Bystrica

 

 • Rokovanie Rady RLK Banská Bystrica