Orgány


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Košice

 


PREZÍDIUM RLK Košice

Prezídium RLK Košice - voľby do orgánov RLK dňa 7.6.2016

 • MUDr. Valéria Vasiľová - prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič - viceprezident (predseda SRLK S.N.Ves)
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.- člen
 • MUDr. Vladimír Tomko - člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. Mária Popadičová - členka

 


RADA RLK Košice

Rada RLK Košice - voľby dňa 7.6.2016

 • MUDr. Valéria Vasiľová - prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič - člen (predseda SRLK S.N.Ves)
 • MUDr. František Kujnisch - člen (predseda SRLK Košice-okolie)
 • MUDr. František Michalčík - člen (predseda SRLK Trebišov) 
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. - člen
 • MUDr. Mária Popadičová - členka
 • MUDr. Vladimír Tomko - člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. Jozef Kolinovský - člen (predseda SRLK Košice 802)
 • MUDr. Eva Ševecová - členka (predsedníčka SRLK Košice 801)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Košice

Kontrolný výbor RLK Košice - voľby do orgánov RLK dňa 7.6.2016

 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD. - predsedníčka KV RLK
 • MUDr. Dana Šolcová - členka
 • MUDr. Mária Spišáková - člen
 • MUDr. Helena Hojstričová - členka
 • MUDr. Juraj Bernát - člen
 • MUDr. Miloš Sopko, PhD. MPH - člen
 • doc. MUDr.Viera Doničová, PhD. - členka

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Košice

Delegáti Snemu SLK za RLK Košice - voľby dňa 7.6.2016

 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD
 • MUDr. Marián Hojstrič
 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
 • MUDr. Róbert Roland, CSc.
 • MUDr. Karol Jurtka
 • MUDr. Vladimír Tomko
 • MUDr. Dalimír Zobka
 • MUDr. Mária Popadičová
 • MUDr. Jozef Kolinovský
 • MUDr. Helena Hojstričová

 


Rokovanie orgánov RLK Košice

 

 • Plán zasadnutí Prezídia a Rady RLK Košice na rok 2018

Dátum

Prezídium RLK KE

Rada RLK KE

23.1.2018

16:00

-

20.2.2018

16:00

-

20.3.2018

15:30

16:30

24.4.2018

16:00

-

22.5.2018

16:00

-

19.6.2018

15:30

16:30

-

-

-

-

-

-

25.9.2018

15:30

16:30

23.10.2018

16:00

-

20.11.2018

16:00

-

18.12.2017

15:30

16:30

 

 • Rokovanie Zhromaždenia delegátov RLK Košice

 

          - Uznesenia Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 15.11.2017

                -  Fotogaléria zo Zhromaždenia delegátov RLK Košice zo dňa 15.11.2017

 

 • Rokovanie Prezídia RLK Košice

 

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 21.11.2017

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 10.10.2017

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 12.9.2017

       - Uznesenia zo zasadania Prezídia RLK Košice zo dňa 21.6.2017

       - Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 22.5.2017

 

 • Rokovanie Rady RLK Košice

 

         - Zápisnica z mimoriadnej Rady RLK KE – o schválení rozpočtu na rok 2018 zo dňa 15.11.2017

       -  Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 12.9.2017

         - Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 21.6.2017

                    Fotogaléria zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 21.6.2017