ORGÁNY


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Nitra

 


PREZÍDIUM RLK Nitra

 • MUDr. Ján Boldizsár - prezident
 • MUDr. Emil Jurkovič - viceprezident
 • MUDr. Ján Bernát - člen 
 • MUDr. Milan Jedlička - člen 
 • MUDr. Iveta Kováčová - člen

 


RADA RLK Nitra

 • MUDr. Ján Boldizsár - prezident RLK (SRLK Nové Zámky)
 • MUDr. Emil Jurkovič - viceprezident RLK (SRLK Topoľčany)
 • MUDr. Ján Bernát - člen R-RLK (SRLK Nové Zámky)
 • MUDr. Milan Jedlička - člen R-RLK (SRLK Nitra)
 • MUDr. Iveta Kováčová - člen R-RLK (SRLK Levice)
 • MUDr. Elena Majorová - člen R-RLK (SRLK Šaľa)
 • MUDr. Katarína Plevová - člen R-RLK (SRLK Nitra)
 • MUDr. Csaba Podlupszki - člen R-RLK (SRLK Komárno)
 • MUDr. Miroslav Mokrý - člen R-RLK (SRLK Zlaté Moravce)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Nitra

 • MUDr. Ondrej Kusý - predseda KV RLK (SRLK Levice)
 • MUDr. Erika Bobáková - člen (SRLK Šaľa)
 • MUDr. Marián Brázdil - člen (SRLK Topoľčany)
 • MUDr. Jozef Hanzel - člen (SRLK Zlaté Moravce)
 • MUDr. Tomáš Kovačic - člen (SRLK Nové Zámky)
 • MUDr. Zuzana Straussová - člen (SRLK Nitra)
 • MUDr. Richard Zács - člen (SRLK Komárno)

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Nitra

 • MUDr. Ján Boldizsár - prezident RLK
 • MUDr. Emil Jurkovič - viceprezident RLK
 • MUDr. Ondrej Kusý - predseda KV RLK
 • MUDr. Jozef Weber - člen výboru SLK pre zahraničie
 • MUDr. Milan Jedlička - člen výboru SLK pre legislatívu
 • MUDr. Csaba Podlupszki - člen výboru SLK pre vdelávanie
 • MUDr. Ján Bernát - člen výboru pre vnútorný život komory
 • MUDr. Rastislav Šindler - člen KV SLK

 


Rokovanie orgánov RLK Nitra

 • Rokovanie Prezídia RLK Nitra

 

 • Rokovanie Rady RLK Nitra