ORGÁNY


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Harmonogram zasadnutí Prezídia a Rady RLK Prešov na rok 2017
Rokovanie orgánov RLK Prešov

 


PREZÍDIUM RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH - prezident RLK
 • MUDr. Andrej Havrilla - viceprezident RLK
 • MUDr. Eva Bérešová - členka prezídia
 • MUDr. Juraj  Staško – člen prezídia
 • MUDr. Tibor Kočiš – člen prezídia

 


RADA RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH
 • MUDr. Andrej Havrilla
 • MUDr. Eva Bérešová
 • MUDr. Juraj  Staško
 • MUDr. Tibor Kočiš
 • MUDr. Milan Ivanco
 • MUDr. Pavel Oravec
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Ľubomír Jacko, PhD., MBA

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Prešov

 • MUDr. Mikuláš Ilčin - predseda
 • MUDr. Daniela Tarbajovská 
 • MUDr. Vladimír Filip 
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA 
 • MUDr. Andrea Čákyová 
 • MUDr. Štefan Repka 
 • MUDr. Martin Feník

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH
 • MUDr. Pavel Oravec
 • MUDr. Andrej Havrilla
 • MUDr. Eva Bérešová 
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Miroslav Baník
 • MUDr. Tibor Kočiš
 • MUDr. Juraj Staško
 • MUDr. Milan Ivanco

 


Harmonogram zasadnutí Prezídia a Rady RLK Prešov na rok 2017

Dátum P a R RLK Čas
19.1.2017 Prezídium RLK 16:00
16.2.2017 Prezídium RLK 16:00
16.3.2017 Rada RLK 16:00
20.4.2017 Prezídium RLK 16:00
17.5.2017 Prezídium RLK 16:00
22.6.2017 * Rada RLK 16:00
13.7.2017 Prezídium RLK 16:00
17.8.2017 Prezídium RLK 16:00
14.9.2017 Rada RLK 16:00
12.10.2017 Prezídium RLK 16:00
26.10.2017 Zhromaždenie delegátov RLK 16:00
16.11.2017 Rada RLK 16:00
14.12.2017 Prezídium RLK 16:00

 

XVI. Zhromaždenie delegátov RLK Prešov - 26.október 2017 o 16:00 hod.

Schválené Radou RLK Prešov dňa 6.10.2016 – UR 10/16/10/06

*22.6.2017 – zmena z 15.6.2017 na 22.6.2017 – UP P RLK z 17.5.2017

 


Rokovanie orgánov RLK Prešov

 • Rokovanie Prezídia RLK Prešov

          - Uznesenia Prezídia RLK Prešov zo dňa 17.5.2017

 

 • Rokovanie Rady RLK Prešov