ORGÁNY


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
Zhromaždenie delegátov  
   
Harmonogram zasadnutí Prezídia a Rady RLK Prešov na rok 2017
Rokovanie orgánov RLK Prešov

 


PREZÍDIUM RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH - prezident RLK
 • MUDr. Andrej Havrilla - viceprezident RLK
 • MUDr. Eva Bérešová - členka prezídia
 • MUDr. Juraj  Staško – člen prezídia
 • MUDr. Tibor Kočiš – člen prezídia

 


RADA RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH
 • MUDr. Andrej Havrilla
 • MUDr. Eva Bérešová
 • MUDr. Juraj  Staško
 • MUDr. Tibor Kočiš
 • MUDr. Milan Ivanco
 • MUDr. Pavel Oravec
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Ľubomír Jacko, PhD., MBA

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Prešov

 • MUDr. Mikuláš Ilčin - predseda
 • MUDr. Daniela Tarbajovská 
 • MUDr. Vladimír Filip 
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA 
 • MUDr. Andrea Čákyová 
 • MUDr. Štefan Repka 
 • MUDr. Martin Feník

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH
 • MUDr. Pavel Oravec
 • MUDr. Andrej Havrilla
 • MUDr. Eva Bérešová 
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Miroslav Baník
 • MUDr. Tibor Kočiš
 • MUDr. Juraj Staško
 • MUDr. Milan Ivanco

 


ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK Prešov

 • MUDr. Anna Balaščáková
 • MUDr. Jozef Baláž
 • MUDr. Miroslav Baník
 • MUDr. Juraj Beniak
 • MUDr. Eva Bérešová
 • MUDr. Andrea Čákyová
 • MUDr. Ján Černák MBA
 • MUDr. Zuzana Červeňáková
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková MBA
 • MUDr. Miluša Džupinová
 • MUDr. Martin Feník
 • MUDr. Vladimír Filip
 • MUDr. Tibor Focko
 • MUDr. Ľubica Forraiová
 • MUDr. Mária Francová
 • MUDr. Alexander Golubov
 • MUDr. Jaroslav Grochola
 • MUDr. Jana Haničáková
 • MUDr. Andrej Havrilla
 • MUDr. Štefan Hudačko
 • MUDr. Mikuláš Ilčin
 • MUDr. Milan Ivanco
 • MUDr. Ľubomír Jacko PhD. MBA
 • MUDr. Peter Klein MBA
 • MUDr. Petr Klimek
 • MUDr. Barbora Kmečová
 • MUDr. Tibor Kočiš
 • JUDr. MUDr. Lucia Kožárová
 • MUDr. Eva Kucerová
 • MUDr. Peter Kúkoľ
 • MUDr. Ján Kurila
 • MUDr. Marcel Litavec
 • MUDr. Daniel Lukáč
 • MUDr. Peter Makara MPH
 • MUDr. Pavol Oravec
 • MUDr. Milada Pavlušová
 • MUDr. Ivan Perečinský
 • MUDr. Jozef Petra
 • MUDr. Štefan Repka
 • MUDr. Adriana Sabanošová
 • MUDr. Alica Sekanová
 • Doc. MUDr. Ivan Solovič CsC.
 • MUDr. Juraj Staško
 • MUDr. Beáta Šoltýsová
 • MUDr. Pavol Štec
 • MUDr. Daniela Tarbajovská

 


Harmonogram zasadnutí Prezídia a Rady RLK Prešov na rok 2017

Dátum P a R RLK Čas
19.1.2017 Prezídium RLK 16:00
16.2.2017 Prezídium RLK 16:00
16.3.2017 Rada RLK 16:00
20.4.2017 Prezídium RLK 16:00
17.5.2017 Prezídium RLK 16:00
22.6.2017 * Rada RLK 16:00
13.7.2017 Prezídium RLK 16:00
17.8.2017 Prezídium RLK 16:00
14.9.2017 Rada RLK 16:00
26.10.2017 Zhromaždenie delegátov RLK 16:00
16.11.2017 Rada RLK 16:00
14.12.2017 Prezídium RLK 16:00

 

XVI. Zhromaždenie delegátov RLK Prešov - 26.október 2017 o 16:00 hod.

Schválené Radou RLK Prešov dňa 6.10.2016 – UR 10/16/10/06

*22.6.2017 – zmena z 15.6.2017 na 22.6.2017 – UP P RLK z 17.5.2017

 


Rokovanie orgánov RLK Prešov

 • Rokovanie Prezídia RLK Prešov

          - Zápisnica z rokovania Prezídia RLK Prešov zo dňa 19.1.2017

          - Zápisnica z rokovania Prezídia  a Rady RLK Prešov zo dňa 16.2.2017

          - Zápisnica z rokovania Prezídia RLK Prešov zo dňa 20.4.2017

          - Uznesenia Prezídia RLK Prešov zo dňa 17.5.2017

 

 • Rokovanie Rady RLK Prešov

         -  Zápisnica z rokovania Prezídia  a Rady RLK Prešov zo dňa 16.2.2017

         -  Zápisnica z rokovania mimoriadnej Rady RLK Prešov zo dňa 16.3.2017

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Prešov zo dňa 22.6.2017

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Prešov zo dňa 14.9.2017

 

Zhromaždenie delegátov

XVI. Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

XVI. Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov sa uskutoční dňa 26. októbra 2017o 16:00 hod. v priestoroch Odborového domu kultúry v Prešove, Námestie mieru 1.
Na programe  zasadnutia  budú pravidelné správy o činnosti Prezídia a Rady RLK, Kontrolného výboru RLK, správa o činnosti sekretariátu a hospodárení RLK. Pozvánku na Zhromaždenie delegátov nájdete TU.

Program XVI. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

Uznesenia XVI. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

Fotogaléria  z XVI. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov