ORGÁNY


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Trenčín

 


PREZÍDIUM RLK Trenčín

 • MUDr. Lintner Rudolf, MBA - prezident (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Teremová Zuzana - viceprezidentka (SRLK Prievidza) 
 • MUDr. Ráclavská Renáta - (predsedkyňa SRLK Nové Mesto nad Váhom) 
 • MUDr. Perichtová Magdaléna – (členka Rady SRLK Ilava) 
 • MUDr. Masaryk Juraj – (predseda SRLK Trenčín)

 


RADA RLK Trenčín

 • MUDr. Lintner Rudol, MBA - prezident (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Teremová Zuzana - viceprezidentka (SRLK Prievidza) 
 • MUDr. Ráclavská Renáta - (predsedkyňa SRLK Nové Mesto nad Váhom) 
 • MUDr. Perichtová Magdaléna – (členka Rady SRLK Ilava) 
 • MUDr. Masaryk Juraj – (predseda SRLK Trenčín)
 • MUDr. Bílik Vazil- (SRLK Prievidza) 
 • MUDr. Cíbik Viliam PhD – (predseda SRLK Ilava) 
 • MUDr. Pavlák Miroslav - (predseda SRLK Púchov) 
 • MUDr. Bekečová Alžbeta - (predsedkyňa SRLK Myjava)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Trenčín

 • MUDr. Ehsan Noman, MPH - predseda (SRLK Nové Mesto nad Váhom)
 • MUDr. Chudíková Vlasta - (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Bezecná Jana - (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Fogašová Iveta - (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Falatová Mária - (SRLK Prievidza)
 • MUDr. Piačková Renáta – (SRLK Považská Bystrica)
 • MUDr. Durdík Karol - (SRLK Nové Mesto nad Váhom)

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Trenčín

 • MUDr. Lintner Rudolf, MBA - prezident (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Masaryk Juraj - (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Ehsan Noman, MPH - (SRLK Nové Mesto nad Váhom)
 • MUDr. Teremová Zuzana - (SRLK Prievidza)
 • MUDr. Perichtová Magdaléna - (SRLK Ilava)
 • MUDr. Štefanec František - (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Mrva Peter - (SRLK Myjava)

 


Rokovanie orgánov RLK Trenčín

 • Rokovanie Prezídia RLK Trenčín

 

 • Rokovanie Rady RLK Trenčín