ORGÁNY


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Trnava

 


PREZÍDIUM RLK Trnava

 • MUDr. Pekarovič Peter (predseda SRLK Hlohovec)
 • Doc. MUDr. Bartošovič Ivan  PhD. (predseda SRLK Skalica)
 • MUDr. Sloboda Igor (predseda SRLK Galanta)
 • MUDr. Vrancová  Ivana (predseda SRLK Senica)
 • MUDr. Mako Miroslav (predseda SRLK Trnava)

 


RADA RLK Trnava

 • MUDr. Pekarovič Peter (predseda SRLK Hlohovec)
 • Doc. MUDr. Bartošovič Ivan PhD. (predseda SRLK Skalica)
 • MUDr. Beňačka Jozef PhD. (predseda SRLK Piešťany)
 • MUDr. Vrancová Ivana (predseda SRLK Senica)
 • MUDr. Sloboda Igor (predseda SRLK Galanta)
 • MUDr. Nagyová Zuzana (SRLK Dunajská Streda)
 • MUDr. Drieňovská Jana MPH (predseda SRLK Dunajská Streda)
 • MUDr. Bajer Miroslav (SRLK Trnava)
 • MUDr. Mako Miroslav (predseda SRLK Trnava)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Trnava

 • MUDr. Maček Miroslav – predseda (SRLK Trnava)
 • MUDr. Jurgová Eva CSc. (SRLK Piešťany)
 • MUDr. Tašká Alena (SRLK Skalica)
 • MUDr. Nagy Vidor (SRLK Dunajská Streda)
 • MUDr. Kučma Martin (SRLK Hlohovec)
 • MUDr. Császárová Alžbeta (SRLK Galanta)
 • MUDr. Sobolič Peter (SRLK Senica)

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Trnava

 • MUDr. Pekarovič Peter – prezident (predseda SRLK Hlohovec)
 • MUDr. Drieňovská Jana MPH (predseda SRLK Dunajská Streda)
 • MUDr. Beňačka Jozef  PhD. (predseda SRLK Piešťany)
 • Doc. MUDr. Bartošovič Ivan PhD. (predseda SRLK Skalica)
 • MUDr. Sloboda Igor (predseda SRLK Galanta)
 • MUDr. Princ Patrik (SRLK Trnava)

 


Rokovanie orgánov RLK Trnava

 

 • Rokovanie Zhromaždenia delegátov RLK Trnava

 

          - Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov RLK Trnava zo dňa 22.11.2017

 

 • Rokovania Prezídia RLK Trnava

 

 • Rokovania Rady RLK Trnava

 

          -  Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 22.11.2017 - 1.  časť

                 - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 22.11.2017 - 2.  časť

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 27.9.2017

        - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 18.5.2017