ORGÁNY


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Žilina

 


PREZÍDIUM RLK Žilina

 • MUDr. Tholt Jozef – prezident RLK Žilina
 • MUDr. Malicher Michal – viceprezident  (predseda SRLK Čadca)
 • MUDr. Javorka Karol – člen (predseda SRLK Ružomberok)

 


RADA RLK Žilina

 • MUDr. Tholt Jozef – prezident RLK Žilina
 • MUDr. Malicher Michal – viceprezident  (predseda SRLK Čadca)
 • MUDr. Javorka Karol – člen (predseda SRLK Ružomberok)
 • MUDr. Bízik Igor - predseda SRLK ZA (Žilina)
 • MUDr. Kapcát Vlastimil - predseda SRLK LM (Liptovský Mikuláš)
 • MUDr. Červeň Ján, PhD. - predseda SRLK MT (Martin)
 • MUDr. Rentka Miroslav - predseda SRLK NO (Námestovo)
 • MUDr. Falát Miloš - predseda SRLK KNM (Kysucké Nové Mesto)
 • MUDr. Chromý Viliam - člen SRLK TS (Tvrdošín)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Žilina

 • MUDr. Masnica Štefan - predseda KV RLK ZA (SRLK Čadca)
 • MUDr. Svozilová Eva - člen KV RLK ZA (SRLK Ružomberok)
 • MUDr. Hruška Ján - člen KV RLK ZA (SRLK Ružomberok)
 • MUDr. Váňa Juraj, PhD. - člen KV RLK ZA (SRLK Žilina)
 • MUDr. Mičík Ján - člen KV RLK ZA (SRLK Dolný Kubín)
 • MUDr. Kováč Miroslav - člen KV RLK ZA (SRLK Liptovský Mikuláš)
 • MUDr. Zanovit Rastislav - člen KV RLK ZA (SRLK Námestovo)
 • MUDr. Raška Boris - člen KV RLK ZA (SRLK Martin)
 • MUDr. Šišková Jaroslava - člen KV RLK ZA (SRLK Kysucké Nové Mesto)

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Žilina

 • MUDr. Thotl Jozef - prezident RLK Žilina (SRLK Dolný Kubín), viceprezident SLK
 • MUDr. Malicher Michal - viceprezident RLK Žilina (predseda SRLK Čadca)
 • MUDr. Javorka Karol, PhD. - predseda SRLK Ružomberok
 • MUDr. Bízik Igor - predseda SRLK Žilina
 • MUDr. Kapcát Vlastimil - predseda SRLK Liptovský Mikuláš
 • MUDr. Červeň Ján, PhD. - predseda SRLK Martin
 • MUDr. Rentka Miroslav - predseda SRLK Námestovo
 • MUDr. Falát Miloš - predseda SRLK Kysucké Nové Mesto
 • MUDr. Chromý Viliam - člen SRLK Tvrdošín

Rokovanie orgánov RLK Žilina

 • Rokovanie Prezídia RLK Žilina

 

 • Rokovanie Rady RLK Žilina