Snemy SLK


XXXIII. SNEM SLK

XXXII. SNEM SLK

XXXI. MIMORIADNY SNEM SLK

XXX. SNEM SLK

XXIX. SNEM SLK

XXVIII. SNEM SLK

XXVII. MIMORIADNY SNEM SLK

ARCHÍV

 


XXXIII. SNEM SLK

XXXIII. Snem Slovenskej lekárskej komory sa konal v dňoch 20. a 21. októbra 2017 v hoteli Saffron v Bratislave, Radlinského č. 27. V rámci programu boli prednesené správy o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK, stálych výborov ako i správa o hospodárení SLK, ale i informácia o činnosti Nadácie LEKÁR a akciovej spoločnosti LEKÁR a.s.

 


XXXII. SNEM SLK

XXXII. Snem Slovenskej lekárskej komory - 23. a 24. september 2016, Hotel Saffron, Bratislava

XXXII. Snem SLK bol zároveň volebný. Svojou účasťou poctil prítomných delegátov aj minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti profesor Breza a prezident Českej lekárskej komory MUDr. Milan Kubek. Súčasťou programu boli ich vystúpenia, diskusia, správy o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK a ďaĺších, boli aj voľby do orgánov Slovenskej lekárskej komory.

Program XXXII. Snemu Slovenskej lekárskej komory

Kandidáti na funkciu prezidenta SLK
MUDr. Marian Kollár
MUDr. Ján Černák

 


XXXI. MIMORIADNY SNEM SLK

Rada Slovenskej lekárskej komory zvolala XXXI. mimoriadny Snem Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa uskutočnil 22. januára 2016 v aule Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Snem prerokoval novely vnútrokomorových predpisov.

 


XXX. SNEM SLK

XXX. Snem Slovenskej lekárskej komory sa uskutočnil 26. septembra 2015 v hoteli DoubleTree by Hilton v Košiciach. Na programe zasadnutia boli pravidelné správy o činnosti Prezídia a Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK, ako i Nadácie Lekár a Neinvestičného fondu LEKÁR a LEKÁR a.s. Snem prerokoval aj novely vnútrokomorových predpisov a venoval sa tiež aktuálnej situácii v zdravotníctve.

 


XXIX. SNEM SLK

XXIX. Snem Slovenskej lekárskej komory sa konal 19. a 20. septembra 2014 v Žiline, v hoteli Holiday Inn. Na programe zasadnutia boli pravidelné správy o činnosti Prezídia a Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK ako i Nadácie Lekár a Neinvestičného fondu LEKÁR a LEKÁR a.s.. Snem prerokoval tiež novelu vnútrokomorových predpisov a venoval sa aktuálnej situácii v zdravotníctve.

 


XXVIII. SNEM SLK

28. septembra 2013 sa v priestoroch Incheba Expoclubu v Bratislave uskutočnil XXVIII. Snem Slovenskej lekárskej komory. Na programe okrem vystúpenia hostí, správ o činnosti Rady SLK, Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK a ďalších, bolo aj ďalšie smerovanie SLK, novely vnútrokomorových predpisov a smernica o vzdelávani.

 


XXVII. MIMORIADNY SNEM SLK

Rada SLK zvolala zasadnutie mimoriadneho Snemu SLK, ktorý sa uskutočnil v sobotu 20.10.2012 v Expoklube Incheba, v Bratislave.