Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Aktuálne vyhlásenie SLK: Audity neprebiehali normálnym procesom

Aktuálne vyhlásenie SLK: Audity neprebiehali normálnym procesom

 

Snem Slovenskej lekárskej komory dňa 6.10.2023 vo Zvolene odvolal MUDr. Pavla Oravca z funkcie prezidenta SLK viac ako 2/3 väčšinou hlasov. Dôvodom jeho odvolania bolo, že sústavne a napriek upozorneniam prekračoval právomoci prezidenta SLK, hrubo porušoval vnútorné predpisy SLK, pri výkone svojej funkcie nerešpektoval rozhodnutia orgánov SLK (Rady a Prezídia SLK). Dočasným vedením komory bol poverený MUDr. Jaroslav Šimo, PhD.

 

„Pochybenia v práci SLK“, ktoré podľa bývalého prezidenta ukázal audit a ktoré prezentoval aj v médiách, boli účelovo prekrúcané, manipulované, audity neprebiehali normálnym procesom. Delegáti snemu s nimi boli oboznámení v predsnemovom období, výsledok snemu dokázal, že ich neprijali ako vierohodné.

Vedenie SLK sa v týchto dňoch oboznamuje s agendou, ku ktorej v posledných šiestich mesiacoch nemalo prístup, o výsledkoch budeme informovať. 

 

Zároveň chceme zdôrazniť, že všetky povinnosti, ktoré vyplývajú SLK z preneseného výkonu štátnej správy (registrácie, udeľovanie licencií a pod.)  , si komora normálne plní tak, ako to bolo doteraz.

 

Slovenská lekárska komora, 11. októbra 2023