Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Orgány SLK

Prezident SLK


 

Prezident SLK

MUDr. Jaroslav Šimo, PhD.

sekretariat@lekom.sk

+421 2 4911 4300

Slovenská lekárska komora

 

 

 

Kontakt:

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02 Bratislava

E-mail: sekretariat@lekom.sk