Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
MUDr. Ján Bernát
MUDr. Ján Bernát

Predseda

Kontaktovať
MUDr. Vazil Bilík
MUDr. Vazil Bilík

Člen

Kontaktovať
MUDr. Miroslav Babiak
MUDr. Miroslav Babiak

Člen

Kontaktovať
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Eva Bérešová
MUDr. Eva Bérešová

Členka

Kontaktovať
MUDr. Martin Feník
MUDr. Martin Feník

Člen

Kontaktovať
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Mária Tóthová
MUDr. Mária Tóthová

Člen

Kontaktovať