Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Banská Bystrica

Orgány


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Banská Bystrica

 


 

 

PREZÍDIUM RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Karol Mičko , prezident
 • MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH, viceprezidentka
 • MUDr. Vladimír Majerík, člen
 • MUDr. Milena Nosková, členka
 • MUDr. Tatiana Vigodová, členka

 


RADA RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Karol Mičko, prezident
 • MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH, viceprezidentka
 • MUDr. Vladimír Majerík
 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
 • MUDr. Milena Nosková
 • MUDr. Tatiana Vigodová
 • MUDr. Peter Sečník
 • MUDr. Martin Tkáčik
 • MUDr. Katarína Tužinská

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Vincent Zúbek, predseda
 • MUDr. Ondrej Kollár
 • MUDr. Andrea Baníková
 • MUDr. Viera Kühnelová
 • MUDr. Mária Machová
 • MUDr. Mirko Trojčák
 • MUDr. Tibor Durdjak

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Banská Bystrica

 • MUDr. Karol Mičko, prezident
 • MUDr. Vincent Zúbek
 • MUDr. Andrea Baníková
 • MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH – Stály výbor pre vnútorný život
 • MUDr. Vladimír Majerík – Stály výbor pre vzdelávanie
 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH – Stály výbor pre zahraničie
 • MUDr. Martin Olej - Stály výbor pre legislatívu

 

Rokovanie orgánov RLK Banská Bystrica

 • Rokovanie Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica

 

 •            Zhromaždenie delegátov RLK Banská Bystrica (26.11.2019)

Dňa 26.novembra 2019 sa konalo zasadnutie Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Banská Bystrica v historickej budove Radnice mesta Banská Bystrica.

Na zasadnutie ZD RLK BB prijali pozvanie riaditeľka ÚDZS MUDr. Andrea Žáková, MPH a vedúci odboru zdravotníctva BBSK Ing. Martin Caut.

V rámci programu boli prednesené správy o činnosti Rady a Prezídia RLK BB, Kontrolného výboru RLK BB, ako aj správa o hospodárení RLK BB za rok 2018.

V závere zasadnutia ZD RLK BB pristúpili delegáti k voľbe prezidenta RLK Banská Bystrica. Voľby boli úspešné a novým prezidentom RLK Banská Bystrica sa stal doterajší viceprezident RLK BB, MUDr. Karol Mičko.

Následne sa novozvolený prezident RLK BB MUDr. Karol Mičko poďakoval prítomným delegátom za prejavenú dôveru, pričom uviedol, že sa bude snažiť svoju funkciu vykonávať najlepšie ako bude vedieť. Svoj prednes doplnil aj o to, že sám mal možnosť dočasne ako zastupujúci prezident riešiť už niekoľko komorových záležitostí v spolupráci s pani riaditeľkou RLK BB, preto mu funkcia prezidenta nie je úplne cudzia.

Delegáti ZD RLK BB zaželali novozvolenému prezidentovi veľa úspechov pri výkone jeho funkcie.

Regionálna lekárska komora Banská Bystrica

 - Výpis z uznesení prijatých Zhromaždením delegátov RLK Banská Bystrica (26.11.2019)

 - FOTOGALÉRIA