Vedecká rada

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Predseda prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
+421 2 4911 4300
RLK Bratislava
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Podpredseda prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Žilina
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Člen prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
+421 2 4911 4300
RLK Bratislava
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD
Člen prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD
+421 2 4911 4300
RLK Bratislava
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Člen prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Bratislava
doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Člen doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Bratislava
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.
Člen prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Bratislava
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
Člen prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Žilina
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Člen prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Žilina
MUDr. Tibor Pasminka
Člen MUDr. Tibor Pasminka
+421 2 4911 4300
RLK Trenčín
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Člen prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Bratislava
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Člen prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
+421 2 4911 4300
RLK Žilina
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Člen prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Košice
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Člen doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
+421 2 4911 4300
RLK Prešov
doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Člen doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
+421 2 4911 4300
RLK Nitra
MUDr. Ondrej Kusý
Člen MUDr. Ondrej Kusý
+421 2 4911 4300
RLK Nitra
Štatút Vedeckej rady