Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Vedecká rada

Vedecká rada

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Predseda

Telefón +421 2 4911 4300
Email peter.turcani@sm.unb.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Podpredseda

Telefón +421 2 4911 4300
Email jpec@jfmed.uniba.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email andrejcernaka@pe.unb.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email Ludovit.Danihel@fmed.uniba.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email fedor.simko@fmed.uniba.sk
Kontaktovať
doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email hrubisko@pe.unb.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email vasil.hricak@nusch.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email zibolen@lefa.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email kliment@jfmed.uniba.sk
Kontaktovať
MUDr. Tibor Pasminka
MUDr. Tibor Pasminka

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email tiborp@psg.sk
Kontaktovať
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email jan.murin@gmail.com
Kontaktovať
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email dusan.mesko@gmail.com
Kontaktovať
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email ivan.schreter@upjs.sk
Kontaktovať
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email solovic@hagy.sk
Kontaktovať
doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email gajdosik@nz.psg.sk
Kontaktovať
MUDr. Ondrej Kusý
MUDr. Ondrej Kusý

Člen

Telefón +421 2 4911 4300
Email ondrej.kusy@nextra.sk
Kontaktovať
Štatút Vedeckej rady