Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Príspevky a poplatky

Príspevky a poplatky


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A OSTATNÉ POPLATKY 2024

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A OSTATNÉ POPLATKY ARCHÍV

UPOZORNENIE PRE NEPLATIČOV ČLENSKÝCH POPLATKOV   


Upozornenie

Členský poplatok musí byť uhradený najneskôr do 28. februára daného roku. Po tomto termíne sa uhradené poplatky aktualizujú raz za mesiac. Výhody členstva sa dajú uplatniť/využívať až po tejto aktualizácii.

Výška členského poplatku sa určuje podla stavu a veku k dátumu 28. februára daného roku.

 


 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A OSTATNÉ POPLATKY 2024

Úhrady na č. účtu:
IBAN : SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC : SUBASKBX

VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol
 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

a) pracujúci lekár - vek do 30 rokov (vrátane poistenia právnej ochrany)
    30 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok
b) pracujúci lekár - od 30 do 68 rokov (vrátane poistenia právnej ochrany)
    135 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok
c) pracujúci lekár - nad 68 rokov
     15 € VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok
d) lekári na MD, nevykonávajúci povolanie lekár (napr. nepracujúci dôchodcovia,
   nezamestnaní, lekári pracujúci len v zahraničí)
   (bez poistenia právnej ochrany, možné si priplatiť)   
    15 €   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: rok
e) dôchodcovia nad 62 rokov, ktorí si zrušili registráciu a zostali členmi - 0 €

REGISTRAČNÝ POPLATOK
(platí sa jednorazovo pri zápise do Registra lekárov SLK)

13 €   VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS: 444
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)

POPLATOK ZA OBNOVENIE REGISTRÁCIE
13 €   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 444

POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA
15 €   VS: Vaše registračné číslo/ID ŠS: 555

POPLATOK ZA KONTROLU SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA (CME) 2024 (pre všetkých, ktorým končí cyklus počas roku 2023)
10 €    VS: Vaše registračné číslo/ID ŠS: 777
(Poplatok 10 € je jednorazový, povinný pre všetkých lekárov v registri lekárov SR OKREM LEKÁROV ZDRAVOTNEJ SLUŽBY a je určený na pokrytie nákladov spojených s kontrolou sústavného vzdelávania)

 

POPLATKY ZA LICENCIE
L1 A samostatná prax
66 €  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 111
L1 B výkon povolania
33 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 222
L1 C odborný zástupca
66 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 333
L1 D výkon lekárskej posudkovej činnosti
33 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 888

SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV

POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
10 €  platiaci člen SLK   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 999
25 €  registrovaný nečlen SLK     VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 999

POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
10 €  platiaci člen SLK   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 7474
25 €  registrovaný nečlen SLK     VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 7474

POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
3,50 €  platiaci člen SLK    VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 7575
10 €     nečlen SLK            VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 7575

POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (vzor - Certificate of Good Standing)
5 €  člen SLK    VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666

POTVRDENIE, že SLK nemá informácie o bezúhonnosti lekára (vzor - Certificate of non-inclusion)
50 € nečlen SLK   VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS: 666
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)

POTVRDENIE PRE LEKÁRA, KTORÝ JE ČLENOM SLK, ALE NIE JE V REGISTRI SLK
40 € neregistrovaný člen  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666

POPLATOK ZA NEŠTANDARDNÉ POTVRDENIA 
50 € člen  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666
100 € registrovaný nečlen  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666

INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t.j. jednou sumou je možné zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.

VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:
napr.:
1. členský príspevok na rok 2024
135 € VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 2024

2. poplatok za vedenie registra na rok 2024
15 € VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 555

3. poplatok za licenciu L1A
66 € VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 111


Prosíme Vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštantný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308

 


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A OSTATNÉ POPLATKY ARCHÍV

-Rok 2023

- Rok 2022

Rok 2021

- Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012

- Rok 2011

- Rok 2010

- Rok 2009

- Rok 2008

- Rok 2007

 


UPOZORNENIE PRE NEPLATIČOV ČLENSKÝCH POPLATKOV