Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Pre lekárov
 2. >
 3. Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

 


 

 

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO PRE ČLENOV SLK

Slovenská lekárska komora v rámci rozšírenia poskytovania právnej pomoci svojim členom od 1. februára 2007 prevádzkuje bezplatnú linku právnej pomoci. Právne poradenstvo prostredníctvom bezplatnej linky Slovenskej lekárskej komory je možné zrealizovať prostredníctvom e-mailu na riaditel@lekom.sk.

Ostatné právne poradenstvo

 1. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
 2. Vzory dokumentov k auditu
 3. Register partnerov verejného sektora
 4. GDPR – ochrana osobných údajov po novom
 5. Doplnkové ordinačné hodiny
 6. Odškodnenie pozostalých po úmrtí lekára na Covid-19
 7. Povinnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 8. Poskytovanie a sprístupňovanie údajov osoby, ktorá vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav nie schopná splnomocniť inú osobu + vzor potvrdenia
 9. Dohoda o zmluvnej pokute

ARCHÍV dokumentov k právnemu poradenstvu