Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Tlačivá a potvrdenia

Tlačivá a potvrdenia

https://lekom.sk/storage/TLA__IVO_-_zru____reg_2024_docx.pdf


UPOZORNENIE:

V prípade, že si rušíte registráciu v SLK a ste držiteľom licencií, je potrebné zrušiť aj licencie. V opačnom prípade bude voči Vám začaté správne konanie na zrušenie licencií.

 

V prípade, že si pozastavujete registráciu v SLK a ste držiteľom licencií, je potrebné pozastaviť aj licencie, v opačnom prípade bude voči Vám začaté správne konanie na pozastavenie licencií.

 

Tlačivá a potvrdenia

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

UPOZORNENIE: 
Všetky uvedené tlačivá (okrem Žiadosti o vydanie/rozšírenie licencie - posielajte na Vašu RLK) posielajte prosím na adresu:

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
Račianska 42/A
831 02  Bratislava