Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Žilina

Orgány


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Žilina

 

 

 

 

PREZIDENT RLK Žilina

 • MUDr. Tholt Jozef – prezident RLK Žilina (SRLK Dolný Kubín)

PREZÍDIUM RLK Žilina

 • MUDr. Jozef Tholt – prezident RLK Žilina (SRLK Dolný Kubín)
 • MUDr. Michal Malicher – viceprezident RLK Žilina, predseda SRLK Čadca
 • MUDr. Igor Bízik – člen Prezídia RLK Žilina, predseda SRLK Žilina
 • Mgr., MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA, MPH – člen Prezídia RLK Žilina, predseda SRLK Ružomberok
 • MUDr. Miroslav Rentka – člen Prezídia RLK Žilina, predseda SRLK Námestovo

 RADA RLK Žilina

 • MUDr. Jozef Tholt – prezident RLK Žilina (SRLK Dolný Kubín)
 • MUDr. Michal Malicher – viceprezident RLK Žilina, predseda SRLK Čadca
 • MUDr. Igor Bízik – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Žilina
 • MUDr. Štefan Zelník, PhD. – člen Rady RLK Žilina (SRLK Žilina)
 • MUDr. Marta Farkašová – členka Rady RLK predsedkyňa SRLK Dolný Kubín
 • MUDr. Vlastimil Kapcát – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Liptovský Mikuláš
 • Mgr., MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA, MPH – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Ružomberok
 • MUDr. Miroslav Rentka – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Námestovo

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Žilina

 • MUDr. Štefan Masnica – predseda KV RLK Žilina (SRLK Čadca)
 • MUDr. Eva Svozilová – členka KV RLK Žilina (SRLK Ružomberok)
 • MUDr. Miroslav Kováč – člen KV RLK Žilina (SRLK Liptovský Mikuláš)
 • MUDr. Drahoslava Kanderková – členka KV RLK Žilina (SRLK Námestovo)
 • MUDr. Róbert Ficek – člen KV RLK Žilina (SRLK Žilina)
 • MUDr. Boris Raška – člen KV RLK Žilina (SRLK Martin)
 • MUDr. Milan Zemnačík – člen KV RLK Žilina (SRLK Liptovský Mikuláš)

 

DELEGÁTI SNEMU RLK Žilina

 • MUDr. Jozef Tholt – prezident RLK Žilina (SRLK Dolný Kubín)
 • MUDr. Michal Malicher – viceprezident RLK Žilina, predseda SRLK Čadca
 • MUDr. Igor Bízik – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Žilina
 • MUDr. Andrej Kubašek – delegát Snemu SLK za RLK Žilina (SRLK Dolný Kubín)
 • MUDr. Vlastimil Kapcát – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Liptovský Mikuláš
 • Mgr., MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA, MPH – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Ružomberok
 • MUDr. Miroslav Rentka – člen Rady RLK Žilina, predseda SRLK Námestovo

 

Voľba člena Výboru SLK pre zahraničie

Mgr. MUDr. Ján Hruška, PhD., MPH, MBA – SRLK Ružomberok

 

Voľba člena Výboru SLK pre legislatívu

MUDr. Miroslav Rentka – SRLK Námestovo

 

Voľba člena Výboru SLK pre sústavné vzdelávanie

MUDr. Andrej Kubašek, ml. – SRLK D. Kubín

 

Voľba člena Výboru SLK pre vnútorný život komory

MUDr. Igor Bízik, MBA – SRLK Žilina

 


Rokovanie orgánov RLK Žilina

 • Rokovanie Prezídia RLK Žilina

 

 • Rokovanie Rady RLK Žilina