Spolupráca s medikmi


Valné zhromaždenie Asociácie medikov Slovenska

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK), MUDr. Marian Kollár sa dňa 24.3.2017 zúčastnil Valného zhromaždenia Slovenskej Asociácie študentov medicíny (SloMSA). Prostredníctvom prezentácie v krátkosti predstavil históriu SLK, informoval o činnosti SLK za uplynulé obdobie, ako i o výhodách členstva v SLK. Prezident SLK spolu s viceprezidentom SLK, MUDr. Weberom vysvetlili prítomným účastníkom VZ AMS zámery budúcej vzájomnej spolupráce SLK a AMS. 
Celkovo bolo na VZ AMS prítomných viac ako 80 študentov z rôznych vysokých škôl. Na záver MUDr. Kollár otvoril diskusiu, do ktorej sa študenti aktívne zapájali a ktorá trvala viac ako hodinu. Na stretnutí sa dohodlo, že študentom bude zaslaná prezentácia SLK, nakoľko mnohí z prítomných medikov prejavili záujem zapojiť sa do spolupráce so SLK. 

Fotogaléria