Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Odborné sekcie

Odborné sekcie


 

Zápisnice

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia volebnej komisie zo dňa 15.08.2018 (volebné obodbie 1.8.2018 - 31.7.2022)

Zápisnica o výsledku volieb do výborov odborných sekcií SLK (volebné obodbie 1.8.2018 - 31.7.2022)

Zápisnica o výsledku volieb do výborov odborných sekcií SLK (volebné obodbie 1.3.2015 - 28.2.2019)

Volebné obdobie 01.03.2015 - 28.02.2019

 


Oznámenie o výsledku volieb v odborných sekciách SLK, ktoré netvoria Regionálne sekcie 2014 - 2018:

 


Oznámenie o výsledku volieb v odborných sekciách SLK (uverejnené 19.3.2015)

Oznámenie o výsledku volieb v Sekcii pracovného lekárstva SLK (uverejnené 7.5.2015)


Kontakty

 

Informácie z činnosti odborných sekcií SLK