Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby 2020-2021


 

Voľby 2020-2021

Voľby do orgánov RLK Žilina konané dňa (07.09.2021)

PREZIDENT RLK Žilina

MUDr. Jozef Tholt - SRLK D. Kubín

 

RADA RLK Žilina

 • MUDr. Igor Bízik, MBA – SRLK Žilina
 • MUDr. Ján Červeň, ml. - SRLK Martin
 • MUDr. Marta Farkašová – SRLK D. Kubín
 • MUDr. Vlastimil Kapcát - SRLK L. Mikuláš
 • Mgr. MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA, MPH – SRLK Ružomberok
 • MUDr. Miroslav Rentka - SRLK Námestovo
 • MUDr. Michal Malicher – SRLK Čadca
 • MUDr. Štefan Zelník, PhD.- SRLK Žilina
 • MUDr. Ján Socha – SRLK D. Kubín
 • MUDr. Ján Červeň, PhD., st. – SRLK Martin
 • MUDr. Lucia Kováčiková – SRLK L. Mikuláš
 • MUDr. Jozef Gočál – SRLK Tvrdošín
 • MUDr. Martin Pevný – SRLK Žilina
 • MUDr. Boris Cvečko – SRLK Čadca
 • MUDr. Viera Maslová – SRLK Ružomberok

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Žilina

 • MUDr. Eva Svozilová – SRLK Ružomberok
 • MUDr. Miloslav Ostrihoň, MBA- SRLK D. Kubín
 • MUDr. Róbert Ficek – SRLK Žilina
 • MUDr. Miroslav Kováč – SRLK L. Mikuláš
 • MUDr. Štefan Masnica – SRLK Čadca
 • Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. – SRLK Martin
 • MUDr. Drahoslava Kanderková – SRLK Námestovo
 • MUDr. Božena Horanová – SRLK Námestovo
 • MUDr. Boris Raška – SRLK Martin
 • MUDr. Milan Zemančík – SRLK L. Mikuláš
 • MUDr. Andrej Kubašek, st. – SRLK D. Kubín
 • MUDr. Ivan Blahút – SRLK Ružomberok
 • MUDr. Viliam Bugáň – SRLK Žilina

 

Voľba člena Výboru SLK pre zahraničie

Mgr. MUDr. Ján Hruška, PhD., MPH, MBA – SRLK Ružomberok

 

Voľba člena Výboru SLK pre legislatívu

 • MUDr. Miroslav Rentka – SRLK Námestovo
 • MUDr. Boris Cvečko – SRLK Čadca

 

Voľba člena Výboru SLK pre sústavné vzdelávanie

 • MUDr. Andrej Kubašek, ml. – SRLK D. Kubín
 • Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA – SRLK Martin                         

 

Voľba člena Výboru SLK pre vnútorný život komory

 • MUDr. Igor Bízik, MBA – SRLK Žilina
 • MUDr. Viera Belková – SRLK Čadca
 • MUDr. Karol Javorka, PhD. – SRLK Ružomberok
 • MUDr. Jozef Solčiansky - SRLK L. Mikuláš

    

VOĽBA DELEGÁTOV SNEMU SLK ZA RLK Žilina

 • MUDr. Ján Červeň, ml. – SRLK Martin
 • MUDr. Michal Malicher – SRLK Čadca
 • MUDr. Vlastimil Kapcát – SRLK LL. Mikuláš
 • MUDr. Alžbeta Smiešna – SRLK L. Mikuláš
 • MUDr. Andrej Kubašek, ml. – SRLK D. Kubín
 • Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. – SRLK Martin
 • MUDr. Boris Cvečko – SRLK Čadca

 


SRLK Žilina

 

SRLK Ružomberok

 

SRLK Tvrdošín

 

SRLK Čadca

 

SRLK Kysucké Nové Mesto

 

SRLK Martin

 

SRLK Námestovo

 

SRLK Dolný Kubín

 

SRLK Liptovský Mikuláš