Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
MUDr. Jaroslav Šimo, PhD.
MUDr. Jaroslav Šimo, PhD.

Prezident SLK

Kontaktovať
MUDr. Valéria Vasiľová
MUDr. Valéria Vasiľová

viceprezidentka SLK

Kontaktovať
MUDr. Karol Mičko
MUDr. Karol Mičko

viceprezident SLK

Kontaktovať
MUDr. Rudolf Lintner
MUDr. Rudolf Lintner

člen

MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Peter Makara, MPH

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ernest Sivík
MUDr. Ernest Sivík

Člen

Doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
Doc. MUDr. Marián Vician, CSc.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Jozef Tholt
MUDr. Jozef Tholt

Člen

Kontaktovať
Doc. MUDr. Norbert Lukán, CSc.
Doc. MUDr. Norbert Lukán, CSc.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Peter Pekarovič
MUDr. Peter Pekarovič

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ján Boldizsár
MUDr. Ján Boldizsár

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH

Členka

Kontaktovať
MUDr. Róbert Roland
MUDr. Róbert Roland

Člen

Kontaktovať