Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Dôležité informácie pre rezidentov – zmeny od 1.10. 2023!

Dôležité informácie pre rezidentov – zmeny od 1.10. 2023!

Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo, že v zákone č. 285/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je s účinnosťou od 1. augusta 2023 upravená povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť po úspešnom absolvovaní rezidentského štúdia v inom špecializačnom odbore ako je všeobecné lekárstvo.

Na základe legislatívnych zmien ministerstvo zdravotníctva určilo zoznam špecializačných odborov s uvedením počtu miest pre zdravotnícke povolanie lekár zaradených do rezidentského štúdia k dátumu 1.10.2023 s označením samosprávneho kraja, v ktorom bude po ukončení rezidentského štúdia rezident poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.health.gov.sk/?rezidenti