Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. NOVÁ OZNAMOVACIA POVINNOSŤ AMBULANCIÍ VLDD

NOVÁ OZNAMOVACIA POVINNOSŤ AMBULANCIÍ VLDD

Upozorňujeme prevádzkovateľov všeobecných ambulancií pre deti a dorast, že v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z.z. majú povinnosť oznamovať NCZI v elektronickej podobe údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi a to najneskôr do siedmich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovatelia všeobecných ambulancií pre deti a dorast prvý krát plnia túto povinnosť za mesiac apríl 2022.