Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Podporujeme Ukrajinu

Podporujeme Ukrajinu

Všetky aktuálne informácie ohľadom Ukrajiny nájdete uvedené nižšie:

11.3.2022     CPME, EFMA a WMA vyzývajú na zbierku pre Ukrajinu

V spoločnom liste, ku ktorému sa pridáva aj Slovenská lekárska komora, informujú, že zbierka je primárne určená na nákup zdravotníckeho materiálu. Časť prostriedkov môže byť použitá na lekársku pomoc pre utečencov v prípade, ak zdravotnícke systémy prijímateľských krajín budú preťažené. Celé znenie listu nájdete v anglickom jazyku tu


8.3. 2022    Informácie k preskripcii a výdaju liekov

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo informácie k preskripcii a výdaju liekov v súvislosti s Ukrajinou, nájdete ho tu.


8.3. 2022    CPME vytvoril fond na podporu Ukrajiny

Stály výbor európskych lekárov (CPME) v spolupráci s Európskym fórom medicínskych asociácií (EFMA) a so Svetovou asociáciou lekárov (WMA) vytvorili fond na pomoc Ukrajine. Primárnym účelom fondu je zabezpečiť zdravotnícky tovar (lieky, medicínske produkty, produkty detskej výživy, a pod.). Bližšie informácie nájdete tu

Slovenská lekárska komora ako partnerská organizácia podporuje túto iniciatívu a prikladáme aj číslo účtu, ak by ste mali záujem zúčastniť sa predmetnej zbierky.

SOCIETE GENERALE
Domiciliation: ANNEMASSE ENTERPRISES (04335)
International Banking Account Number IBAN:  FR76 30003 04335 00050005353 78
Bank Identification Code BICSOGEFRPP

Account Owner: ASSO MEDICALE MONDIALE, 13A Chemin du Levant, 01210 FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE


4.3.2022   Komunikačné karty pre lekárov

České ministerstvo zdravotníctva pripravilo pre lekárov ošetrujúcich pacientov z Ukrajiny špeciálne komunikačné karty pre viaceré odbornosti, ktoré nájdete tu


3.3.2022   Aktuálne info z VUC-ky

Rozdelenie skupín osôb podľa nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a forma úhrady

Spôsob úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a lieky pre utečencov z Ukrajiny - oznam


28.2.2022  Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti utečencom

Informačný list pre lekárov

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska (základné informácie)

Informácie o rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej žiadateľom o udelenie azylu


25. 2 2022  Vyhlásenie SLK: Podpora lekárskemu stavu a obyvateľstvu Ukrajiny

Slovenská lekárska komora vyjadruje solidaritu s našimi susedmi - obyvateľmi Ukrajiny. Bezprecedentný, neospravedlniteľný a neodôvodnený akt agresie Ruskej federácie spôsobí straty na životoch, zdraví a majetku obyvateľov Ukrajiny. V tejto kritickej a smutnej chvíli súčasne vyjadrujeme podporu občanom Ukrajiny žijúcim na Slovensku. V slovenskom zdravotníctve pôsobí vyše 500 lekárov a lekárok pochádzajúcich z Ukrajiny, prajeme im, aby životy ich blízkych neboli ohrozené. Predovšetkým lekári vidia dôsledky krokov politikov - utrpenie ľudí. Pripomíname paralely historických udalostí v Európe a v Česko-Slovensku v rokoch 1938 a 1968, lebo samotná podpora bez uvedomenia si súvislostí nestačí.

Odsudzujeme aj akékoľvek akty agresie a útoky na zdravotnícke zariadenia a bránenie lekárom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, alebo ich sankcionovanie za to - je to je v rozpore s medzinárodným právom zakotveným v dohovoroch, ku ktorým sa Ruská federácia zaviazala.

Veríme, že sa Ukrajina za podpory všetkých slušných ľudí ubráni a ruskí vojaci sa vrátia aj so zbraňami naspäť do svojej krajiny. Ukrajina musí teraz aj v ďalšom období cítiť, že Slovensko a Slováci sú pri nej.