Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. POZOR!: Od 01.06.2023 PN-ky už len elektronicky

POZOR!: Od 01.06.2023 PN-ky už len elektronicky

 Dňa 31.05.2023 uplynie prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vydávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme.

 Od 01.06.2023 vzniká povinnosť všeobecným lekárom, gynekológom a lekárom zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti vystavovať PN-ky už len elektronicky.

 V prípade technických výpadkov elektronických systémov - ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví lekár odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.