Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK a ostatné zdravotnícke organizácie poslali otvorený list predsedovi parlamentu!

SLK a ostatné zdravotnícke organizácie poslali otvorený list predsedovi parlamentu!

Celé znenie listu vo formáte pdf nájdete TU.

 

 

Vážený pán predseda NR SR,


dovoľujeme si Vás osloviť v mene zdravotníckych organizácií zastupujúcich absolútnu väčšinu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v nemocničnej a v ambulantnej sfére a v mene Slovenskej lekárskej komory -
stavovskej organizácie registrujúcej a zastrešujúcej všetkých lekárov na Slovensku. Lekári, sestry a ostatní zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci poskytujú obyvateľom Slovenska služby, ktorých hodnota vystúpila ešte viac do popredia v období pandémie ochorenia COVID-19. Kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku závisí od personálneho a materiálnotechnického vybavenia našich pracovísk. Rezort zdravotníctva však dlhodobo nebol a stále nie je dostatočne financovaný, čo sa prejavuje v narastajúcich problémoch pri zabezpečení dostupnej zdravotnej starostlivosti pre občanov nášho štátu.
Rozpočet pre zdravotníctvo roky nepostačuje na zabezpečenie rozvoja zdravotníckych zariadení. Ťaživá skúsenosť s celosvetovou pandémiou túto skutočnosť len podčiarkla. Súčasná energetická kríza dolieha na celú
spoločnosť a segment zdravotníctva nie je výnimkou. Vzhľadom k tomu, že sme regulovaný segment, však riešenia nie sú plne v našich rukách.

Vážený pán predseda Národnej rady SR, dovoľujeme si Vás požiadať o  osobné stretnutie v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2023 v kapitole zdravotníctvo, ktorý nepovažujeme za dostatočný a rozhoduje sa o ňom v týchto dňoch. Dlhodobý deficit zdrojov pre zdravotníctvo spôsobil obrovský investičný dlh v personálnej aj materiálno-technickej oblasti, naše zariadenia nemajú vytvorené rezervy, niektoré majú problém aj s financovaním svojej základnej prevádzky. Tento negatívny trend ďalej postupuje a je nevyhnutné ho zvrátiť okamžite. Škody napáchané v systéme zdravotníctva sa prejavujú na tom najvzácnejšom, čo človek môže mať- ľudskom zdraví.

Radi by sme Vás o názore našich organizácií na riešenia aktuálnych problémov v zdravotníctve a na návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo informovali osobne, keďže je to Národná rada SR a Vy ste v tejto chvíli
dominujúcou osobnosťou, ktorá ešte môže vstúpiť do tohto procesu. Uvítali by sme pri našom stretnutí aj účasť nášho rezortného ministra.

 

S úctou

 

Slovenská lekárska komora
Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky
Asociácia nemocníc Slovenska
Asociácia súkromných lekárov- združenie Zdravita
Zväz ambulantných poskytovateľov

 

Kontakty:
SLK sekretariat@lekom.sk
AŠN SR mongi.msolly@nusch.sk, mlapunikova@nsbb.sk
ANS riaditel@nsp-bardejov.sk, riaditelans@asociacianemocnic.sk
ASL- Zdravita aslsr@aslsr.sk, soth@compclub.sk
ZAP riaditelka@zapsk.sk

 

V Bratislave, dňa 10.11.2022