Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK kritizuje novelu zákona o lieku

SLK kritizuje novelu zákona o lieku

SLK preto vyzýva poslancov parlamentu, aby novelu v predloženom znení neschválili.

 

Vládou schválený návrh zákona o predpisovaní liekov bude naďalej komplikovať život pacientom

Bratislava, 3. mája 2023

 

Slovenská lekárska komora je presvedčená, že vládou schválená novela zákona o lieku znamená pretrvávanie problémov pri predpisovaní liekov. Vyzývame preto poslancov parlamentu, aby novelu v predloženom znení neschválili. Doba platnosti odporúčania na 3 mesiace pre predpis liekov je krátka, bez reálneho významu pre prax. Pacienti budú naďalej nútení vo zvýšenej frekvencii navštevovať špecialistov a žiadať ich o predpis liekov. Kompetencie všeobecných lekárov budú naďalej obmedzené.

 

Vysvetlenie: Pôvodný návrh MZ SR predložený do medzirezortného pripomienkového konania /MPK/  upravoval poverenie na predpis liekov najdlhšie na 6 mesiacov, v prípade humánnych liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky II. skupiny najviac na 12 mesiacov. SLK  navrhovala, aby každé predpísanie lieku v eZdraví bolo odporúčaním na 12 mesiacov s tým, že nový predpis liekov špecialistom je novým odporúčaním. Navrhli sme aj povinnosť všeobecného lekára na základe odporúčania liek predpísať. Zároveň sme navrhovali, aby  lekár špecialita po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou bol povinný predpísať indikovaný humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu aj v prípade, ak ich predpisovanie nie je preskripčne obmedzené.


Vládou schválený návrh síce vracia odporúčania na predpis liekov, ale všeobecný lekár výslovne nie je povinný predpísať odporúčaný liek. Navyše, doba platnosti odporúčania je podľa návrhu maximálne 3 mesiace, čo nemá reálny význam a novela nerieši problém v tejto oblasti.
Naopak – komplikuje naďalej život pacientom. V prípade, že kontrola u špecialistu je v dlhšom časovom intervale ako spomínané 3 mesiace, stráca totiž odporúčanie platnosť a pacient musí ísť znovu k špecialistovi. Každý lekár – všeobecný aj špecialista – môže totiž liek predpísať
maximálne na obdobie 3 mesiacov. Všeobecný lekár teda do kontroly u špecialistu, ktorá je neskôr ako o 3 mesiace, lieky pacientovi predpísať nemôže. V minulosti bola maximálna doba platnosti odporúčania najskôr 6 mesiacov, neskôr 12 mesiacov.

 

Záverom možno konštatovať, že chaos v predpise liekov, ktorý vznikol nepremyslenou novelou zákona o lieku z decembra 2021, aktuálne predložená novela neodstráni. Voči novele z decembra 2021 protestovala drvivá väčšina lekárskych organizácií a aplikačná prax potvrdila jej
nedostatky a problémy pre pacienta. Predložený návrh novely je preto pre nás sklamaním. Veríme, že poslanci NR SR jej znenie upravia tak, aby problémy, na ktoré sme poukázali, boli skutočne odstránené.