Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK na stretnutí so študentami medicíny v Martine 26.4. 2022

SLK na stretnutí so študentami medicíny v Martine 26.4. 2022

 

Ostaňte doma!

Slovenská lekárska komora spolu so zástupcami vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty a SK 8 debatovala s končiacimi medikmi o tom, prečo by mali ostať ako lekári na Slovensku

Vzdelávam sa na Slovensku – prečo tu zostať aj pracovať? Tak sa volá séria zaujímavých podujatí, v rámci ktorej sa ako prvá lastovička predviedla Jesseniova lekárska fakulta v Martine.

Koncom apríla, 26.4. popoludní sa v jej aule stretli zástupcovia SLK (prezident SLK MUDr. Pavel Oravec, viceprezident SLK MUDr. Róbert Roland, prezident RLK Žilina MUDr. Jozef Tholt, člen Rady SLK MUDr. Ján Červeň a právny zástupca SLK Mgr. Zdenko Seneši), zástupcovia vedenia fakulty (prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., ) a zástupcovia zdravotníckych odborov niekoľkých VUC-iek (ŽSK - PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MBA, riaditeľka odboru zdravotníctva, TSK - PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci PSK - Mgr. Zuzana Sabolová, poverená vedením odboru zdravotníctva), ako aj zástupcovia nemocnice Agel vo Zvolene – so študentmi končiacich ročníkov lekárskej fakulty. Cieľom bolo debatovať s nimi na tému – čo po štúdiu ďalej, prečo zostať na Slovensku, aké sú možnosti, výhody či nevýhody...

O stretnutie prejavilo záujem okolo 50 študentov a treba povedať, že otázky, ktoré napokon kládli hosťom, dali prítomným  niekedy naozaj zabrať.

Na úvod stretnutia priblížili predstavitelia fakulty študentom všetky potrebné informácie, čo musia po skončení štúdia vybaviť, hovorili o špecializačnom aj rezidenčnom programe. Následne MUDr. Ján Červeň, člen Rady SLK poverený spoluprácou so Sekciou mladých lekárov, študentov informoval o histórii vzniku SLK, jej úlohách, činnosti, organizácii, ako aj o výhodách, ktoré pre svojich členov táto jediná profesijná organizácia lekárov ponúka. Študentov v tejto súvislosti zaujímala najmä právna ochrana, na ich otázky neskôr odpovedal právny zástupca komory Mgr. Zdenko Seneši.

Čo ponúkajú kraje

Predstavitelia jednotlivých zdravotníckych odborov na župách študentom priblížili aktuálnu situáciu v zdravotníckych zariadeniach v príslušných krajoch, informovali ich o vekovej štruktúre a špecializáciách lekárov, ako aj o tom, koľko lekárov nám kde chýba. Pozitívnym prínosom boli informácie o tom, koľko zdravotníckych zariadení už bolo na Slovensku postupne zmodernizovaných, premietli študentom fotografie, aby videli, že aj v menších okresných poliklinikách či nemocniciach je špičkové vybavenie v moderných zrekonštruovaných priestoroch a tým aj možnosti odborného rastu pre mladých lekárov.

To je totiž jedna z hlavných príčin, pre ktorú sa mnohí mladí lekári rozhodnú ísť radšej do zahraničia – preto je investícia do modernizácií priestorov a prístrojového vybavenia nevyhnutnosťou. Kraje si to uvedomujú, čo bolo zjavné z ich prezentácií. Všetko je to však samozrejme otázkou peňazí, ktorá sa tiež dostala na pretras. Zaujímavou bola predovšetkým prezentácia riaditeľky zdravotníckeho odboru ŽSK PhDr. Silvie Pekarčíkovej, ktorá priblížila konkrétne projekty pre začínajúcich lekárov, ktoré už v regióne bežia a ktoré sa stretli s veľkým záujmom. Pretože ako sama povedala – ak nemáte ľudí, sú vám aj tie najmodernejšie nemocnice s najlepším vybavením nanič. Stabilizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve je alfou a omegou.

Skúsenosti z praxe

Keďže absolventov medicíny po skončení štúdia zaujímajú predovšetkým možnosti špecializovaného štúdia a rezidenčný program, ocenili prítomnosť a informácie od MUDr. Miriam Potašovej, ktorá je absolventkou rezidenčného štúdia a ktorá tak mohla študentom priblížiť úplne podrobne, ako tento projekt prebieha v praxi. Ocenila rezidenčné štúdium, jeho výbornú organizáciu a povedala, že je skvelou prípravou napr. pre prácu všeobecnej lekárky. Ona sama po troch rokoch prebrala (odkúpila) ambulanciu, ktorú dnes ako lekárka prvého kontaktu úspešne vedie. Vyzvala preto aj ostatných, aby neváhali a do rezidentského štúdia sa zapojili.

MUDr Ján Haško, primár interného oddelenia a JIS zvolenskej nemocnice Agel priblížil študentom konkrétne informácie z praxe – o tom, ako ich oddelenie vyzerá, ako fungujú ako kolektív, akých lekárov hľadajú a čo v nemocnici mladým lekárom ponúkajú v rámci odborného rastu a vzdelávania.

O slobode a SLK

Po prezentáciách jednotlivých hostí nasledovali otázky, ktoré študenti poslali do diskusného fóra prostredníctvom aplikácie slido. Zaujímali ich konkrétne veci týkajúce sa najmä rezidenčného programu, možnosti prestupov do jednotlivých odborov v špecializačnom štúdiu, ako je to s materskou dovolenkou, s praxou v zahraničí či ďalšie právne otázky. Témou samozrejme boli aj peniaze a celková situácia v slovenskom zdravotníctve. Študenti sa zaujímali aj o Slovenskú lekársku komoru, o jej vplyv, postavenie, význam. Na otázky odpovedali všetci prítomní zástupcovia SLK. „Keď chcete vykonávať svoje povolanie slobodne, tak by za vás nemal rozhodovať nikto iný. Ako členovia SLK máte možnosť prostredníctvom jej orgánov chrániť slobodný výkon svojho povolania a spolurozhodovať o procesoch v zdravotníctve prostredníctvom svojej profesijnej organizácie, ktorá zastupuje a chráni vaše záujmy," povedal študentom prezident SLK Pavel Oravec.

Hostia odpovedali študentom na všetky otázky a bolo vidno, že zo stretnutia odchádzali obe strany spokojné. Ostáva len dúfať, že séria týchto podujatí, ktorá by mala pokračovať najbližšie na Lekárskej fakulte v Bratislave, prinesie to, čo od nej všetci očakávame. Že slovenskí medici, ktorí sa vzdelávajú na Slovensku, budú svoje vedomosti uplatňovať v prospech pacientov vo svojej rodnej krajine.

Pripravila: Mgr. Nancy Závodská

Foto: autorka

Viac fotografií nájdete TU