Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK vyzýva LOZ a Vládu SR k dohode

SLK vyzýva LOZ a Vládu SR k dohode

Tlačovú správu vo formáte pdf nájdete TU.

Vyhlásenie SLK k aktuálnemu stavu vyjednávania LOZ s Vládou SR

 

 

Slovenská lekárska komora vzhľadom k tomu, že nebola účastníkom, nebola a nie je informovaná o priebehu rokovaní LOZ a Vlády SR sa obmedzila doteraz iba na pozitívne stanoviská k požiadavkám nemocničných lekárov. Situácia  posledných dní je na hrane, rastie spoločenské napätie, nespokojnosť a tlak na strešnú organizáciu lekárov- SLK zo strany pacientov, ambulantných lekárov, mnohých členov SLK, nemocníc a viacerých samosprávnych krajov. Žiadame, aby Vláda SR a LOZ akceptovali posledný návrh Vlády SR na navýšenie koeficientov (nie návrh na stabilizačné príspevky) a bola uzavretá dohoda. Riešením nemôže byť zvolávanie krízových štábov, núdzový stav a ako výsledok ďalšia polarizácia v spoločnosti a polarizácia medzi lekármi, pracovníkmi v zdravotníctve a pacientmi. Nevylučuje to ďalšie rokovanie v pokojnejšej atmosfére.


Slovenská lekárska komora, 24.11.2022