Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Upozornenie pre lekárov a poskytovateľov ZS!

Upozornenie pre lekárov a poskytovateľov ZS!

Upozorňujeme lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na podnikateľské aktivity spoločnosti Profesionálny register, s. r. o.. Táto spoločnosť prostredníctvom svojho zástupcu ponúka telefonickou formou uverejnenie informácie o lekároch a poskytovateľoch (prípadne aj aktualizáciu údajov v registri) na internetovej stránke:  https://www.registerlekarov.sk.

 

Ide  o komerčnú aktivitu tejto spoločnosti, nejde o register vytváraný zo zákona a nemá ŽIADNY súvis s registrom lekárov, ktorý vedie SLK. 

 

Podľa podnetov od lekárov spoločnosť ponúka služby takým spôsobom, že môže dôjsť k omylu v tom, že ide o register lekárov vedený Slovenskou lekárskou komorou.  SLK upozorňuje, že NEPREVÁDZKUJE webovú stránku https://www.registerlekarov.sk . SLK lekárov a ani poskytovateľovi telefonicky nekontaktuje za účelom zverejňovania informácií o lekároch a poskytovateľoch na webových portáloch. 

 

V prípade, ak Vám z uvedenej spoločnosti zavolajú, odporúčame na otázky neodpovedať a hovor okamžite ukončiť.  Inak sa môžete vystaviť riziku možného zaviazania ku finančnému plneniu pre kontaktujúcu spoločnosť.

 

V minulosti SLK podala viacero trestných oznámení na obdobné spoločnosti; všetky boli políciou odmietnuté.

 

Slovenská lekárska komora, 25.4.2023