Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Aktuality
 2. >
 3. Vyhlásenie k rokovaniam o požiadavkách zdravotníkov

Vyhlásenie k rokovaniam o požiadavkách zdravotníkov

Vyhlásenie k rokovaniam o požiadavkách zdravotníkov

Slovenská lekárska komora veľmi pozorne sleduje dostupné informácie o rokovaniach LOZ s ministrami financií a zdravotníctva pod gesciou predsedu Vlády SR. Ako strešná stavovská organizácia všetkých lekárov v SR dlhodobo dôrazne upozorňujeme na nedostatočné ohodnotenie lekárov a dlhodobo podporujeme požiadavky na zvyšovanie miezd zdravotníkov. Na druhej strane sme presvedčení, že samotné riešenie platov jednej kategórie nemocničných lekárov na stabilizáciu personálu a odvrátenie postupne sa zhoršujúcej situácie v zdravotníctve stačiť nemôže a nebude. 

Nevyhnutné sú systémové zmeny v celom rezorte. Vyriešiť je potrebné:

 1. dlhodobo prítomnú nedostatočnú výšku (a postupnú devalváciu) platieb za poistencov štátu
 2. obnovu nielen dvoch štátnych nemocníc
 3. stabilizáciu siete ambulancií - všeobecných aj špecializovaných, do ktorých nemáme a roky nebudeme mať dostatok odborníkov,
 4. komplexnú podporu ambulancií v čase energetickej krízy
 5. stabilizáciu počtu lekárov a ostatných zdravotníkov, s analýzou nielen terajšieho stavu, ale v súčasnosti lavínovite odchádzajúcich dôchodcov s perspektívou ďalšieho masívneho úbytku v najbližších rokoch
 6. radikálne zmeny v systéme vzdelávania predovšetkým medikov vyšších ročníkov a sestier
 7. riešenia investičného dlhu v zdravotníctve
 8. nastavenie reálnych cien za výkony zdravotnej starostlivosti tak, aby pokrývali všetky náklady potrebné na prevádzku a rozvoj zdravotníckych zariadení v nemocničnej, aj v ambulantnej sfére

Slovenská lekárska komora verejne prezentuje predstavu lekárov o fungovaní a zmenách v systéme zdravotníctva v materiáli Koncepcia zdravotníctva v SR, ktorý sme predstavili na tlačovej konferencii v júni. Opakovane sme žiadali o stretnutie s predsedom vlády SR, zatiaľ bezúspešne.

Lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci sú pre zdravotníctvo tým najcennejším a nenahraditeľným. Ich vzdelávanie a zaradenie do systému vyžaduje roky. Zahrávanie sa s ich trpezlivosťou a odsúvanie komplexných riešení bude mať čoskoro vážne dopady na fungovanie krehkého systému našej zdravotnej starostlivosti. Čo sa ešte má stať, koľko vĺn COVID-u musí prísť, aby to spoločnosť a politici pochopili? Neakceptovanie názoru zdravotníkov na fungovanie systému zdravotníctva ohrozuje jeho základnú udržateľnosť. Pre dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť je nevyhnutné zabezpečiť adekvátne pracovné podmienky, vrátane spravodlivej odmeny za prácu. Rovnako je to nevyhnutné pre motiváciu mladých lekárov, aby na Slovensku zostali pracovať a pre mladých ľudí, aby vôbec uvažovali o práci v zdravotníctve.

Dočkajú sa slovenskí pacienti a ich lekári konečne konkrétnych činov namiesto prázdnych sľubov a pseudoriešení?

Rada SLK, 10. augusta 2022