Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Vyhlásenie SLK k navrhovanému zvýšeniu miezd pre zdravotníkov

Vyhlásenie SLK k navrhovanému zvýšeniu miezd pre zdravotníkov

Slovenská lekárska komora pozorne sledovala rokovania o zvyšovaní platov pre lekárov a zdravotníkov. Médiami uvádzaná informácia o účasti komory na rokovaniach o mzdách nie je správna, pretože sme na žiadne stretnutie v tejto veci prizvaní neboli. Napriek tomu sme od začiatku podporovali odbory v mzdových požiadavkách, a to vo viacerých našich vyhláseniach.

Zároveň sme však zdôraznili, že samotné navýšenie platov na stabilizáciu sektoru nemôže stačiť. Už od nášho snemu v roku 2021, na ktorom bol schválený nami 2 roky pripravovaný materiál Koncepcia zdravotníctva SR podľa SLK, sme upozorňovali a žiadali systémové zmeny. Najdôležitejšie body sme predložili aj v našej tlačovej správe z 10. 8. 2022. Vládou schválený návrh považujeme preto len za začiatok.

 

Ako strešná organizácia všetkých lekárov však nemôžeme pripustiť, aby sa akokoľvek zaslúžené platové navýšenie týkalo iba jednej skupiny zdravotníkov, len v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Navýšenie musí zahŕňať všetky skupiny lekárov, aj ambulantný sektor. Navyše je namieste aj otázka, koľkých lekárov a zdravotníkov sa deklarované razantné navýšenie bude týkať? Uvedené číslo 25 zdravotníckych povolaní nemá žiadnu výpovednú hodnotu.

 

SLK v súčasnosti analyzuje situáciu okolo lekárov v pred a v dôchodkovom veku, zvážili kompetentní, že väčšina z nich pracuje v ambulanciách? Ďalej máme považovať len za nedôslednosť, že sa neriešia aj ambulantné pracoviská poskytujúce neodkladnú starostlivosť (napríklad dialyzačné centrá) ?

 

Nemôžeme pripustiť, aby sa riešenie  problémov ambulancií neustále odsúvalo. Budú na programe ako predvolebný sľub v roku 2024 ?

 

Za optimálne navýšenie miezd lekárov v nemocničnom a rovnako v ambulantnom sektore komora dlhodobo považuje také, po ktorom by základný plat lekára po atestácii bol na úrovni minimálne trojnásobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve s primeraným navýšením podľa rokov praxe.  

 

Súčasne opakovane žiadame navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo – vrátane platieb za poistencov štátu – tak, aby sa toto navýšenie premietlo do zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uzatvorené zmluvy im musia zabezpečiť pokrytie všetkých nákladov potrebných nielen na prevádzku, ale aj rozvoj nemocničných a ambulantných zdravotníckych zariadení. Ako inak chceme dobehnúť minimálne krajiny V4 ?

 

Slovenská lekárska komora, 21.9.2022

 

Tlačová správa vo formáte pdf tu