Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK k zmene ordinačných hodín pre detské APS

SLK k zmene ordinačných hodín pre detské APS

SLK so zmenami ordinačných hodín pre detskú ambulantnú pohotovosť súhlasí.

Témou ambulantných pohotovostných služieb sme sa zaoberali už vlani, keď sme v júli upozornili, že je potrebné prehodnotiť a zredukovať počet APS-iek, čo v súčasnosti avizuje aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Návrh SLK už v roku 2018  na počet APS-iek bol podstatne nižší  - cca 1 APS na 20 000 detí v regióne, teda približne o 1/3 nižší, ako bol nakoniec prijatý.

Sú regióny, kde je malá spádová oblasť a  málo všeobecných lekárov pre deti a dorast , ktorí by sa na službách mali, resp. mohli podieľať.  Prevažná väčšina všeobecných lekárov pre deti a dorast je v dôchodkovom veku. Je potrebné tiež zdôrazniť, že pacienti často navštevujú APS v neodôvodnených prípadoch, návštevou APS nahrádzajú vyšetrenie u svojho lekára.

 

Čo sa týka redukcie ordinačných hodín – teda skrátenie času na detskej APS z 22 -ej na 20-tu hodinu – podľa našich skúseností v tomto čase navštevovalo detskú pohotovosť minimum pacientov. APS má riešiť zdravotné ťažkosti, ktoré liečia lekári v ambulanciách prvého kontaktu a ktoré sa objavili až po bežných ordinačných hodinách. Ide o ťažkosti, ktoré neohrozujú život pacienta. Akútne závažné stavy alebo úrazy patria do zdravotníckeho zariadenia, ktoré má na to aj potrebné materiálno-technické vybavenie.

 

Je potrebné poukázať aj na to, že lekári nastupujú do služby v APS bezprostredne po práci v ambulancii. Aj na nich sa však majú vzťahovať ustanovenia Zákonníka práce o maximálne povolenom pracovnom čase (12 hodín denne). Lekári to tým pádom porušovali. Skrátenie ordinačných hodín rieši aj tento problém. V neposlednom rade sa skrátenie ordinačných hodín detských APS-iek zosúladilo s otváracími časmi lekární, čo má tiež svoju logiku. Lekárne sú väčšinou otvorené do 20-tej, maximálne 21-ej hodiny, takže neskôr si už pacient nemohol vybrať lieky predpísané lekárom na APS.

 

Zároveň by sme chceli vyzvať najmä rodičov malých pacientov, aby pri riešení zdravotných ťažkostí svojich detí využívali predovšetkým bežné ordinačné hodiny pediatrov a služby APS a urgentných príjmov využívali naozaj iba v odôvodnených prípadoch. Zdravie dieťaťa by mal každý rodič uprednostniť pred vlastnou prácou a s bežnými ťažkosťami ísť k svojmu pediatrovi počas jeho ordinačných hodinách v ambulancii.

 

Súčasne vítame včerajšie Rozhodnutie Vlády SR, ktorá v nadväznosti na požiadavku Slovenskej lekárskej komory zaslanej na MZ SR  schválila navýšenie úhrad zdravotných poisťovní pre ambulantné pohotovostné služby. Tento prístup zabránil ďalšiemu vyhroteniu situácie aspoň v tejto oblasti.

Slovenská lekárska komora, 31.5. 2023