Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Upozornenie pre lekárov pred nástupom do zamestnania! Musíte sa zaregistrovať v registri SLK!

Upozornenie pre lekárov pred nástupom do zamestnania! Musíte sa zaregistrovať v registri SLK!

LEKÁRI, POZOR!

Registráciu si musíte vybaviť sami, zamestnávateľ to za vás vybaviť nemôže!

 

V zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z.z. je registrácia v SLK podmienkou na výkon povolania lekár v SLK. Vzhľadom k tomu upozorňujeme lekárov na nevyhnutnosť zaregistrovania sa do registra lekárov vedenom SLK pred začatím výkonu povolania v SR.

 

Zároveň upozorňujeme na to, že bez registrácie v registri lekárov NCZI nevydá lekárovi kartu zdravotníckeho pracovníka.