Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Vedenie SLK sa stretlo s ministerkou zdravotníctva

Vedenie SLK sa stretlo s ministerkou zdravotníctva

Na stretnutí s novou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou prišla Slovenská lekárska komora deň po Mikuláši v silnom zložení. Zastupovali ju prezident SLK MUDr. Jaroslav Šimo, viceprezidenti MUDr. Valéria Vasiľová a MUDr. Karol Mičko, ako aj poradca prezidenta MUDr. Robert Vetrák.

 

Pani ministerka prišla na stretnutie s úsmevom, po boku ju sprevádzal štátny tajomník Michal Štofko a poradca Marek Brezničan. Po úvodnom privítaní s kyticou, ktorú šéfke rezortu venoval prezident SLK, začalo samotné rokovanie. Išlo síce o prvé oficiálne stretnutie od zvolenia nového vedenia ministerstva aj nového vedenia SLK, ale prebiehalo vo veľmi príjemnom a viac-menej neformálnom duchu. Pripomínalo to tak trochu stretnutie starých známych, nakoľko pani ministerka dlhé roky pracovala pre Slovenskú lekársku komoru.

 

Témou bola nielen aktuálna situácia v zdravotníctve, príprava rozpočtu, problémy v ambulantnom sektore, či viaczdrojové financovanie rezortu, ale aj ďalšia spolupráca SLK a ministerstva, napríklad pri pokračovaní naceňovania katalógu výkonov. SLK ponúklo ministerstvu širšie možnosti spolupráce aj v ďalších oblastiach. „Máme odborné zázemie, svoje predstavy a chceme sa ponúknuť ako spoľahlivý a dobrý partner,“ povedal prezident SLK MUDr. Jaroslav Šimo. Pani ministerka sa usmiala a povedala: „ S tým počítam.“  Ako povedal štátny tajomník, ministerstvo bude potrebovať partnerov zo strany SLK nielen pri odborných lekárskych témach, ale napríklad aj pri riešení otázok vzdelávania.  V tejto súvislosti informoval o príprave stretnutí pracovných skupín pre napĺňanie PVV, pričom vo viacerých z nich sa ráta aj so zástupcami SLK. „Bola by som rada, keby sa tieto pracovné skupiny stretávali minimálne dvakrát do mesiaca,“ povedala k tomu pani ministerka. Naplno by sa činnosť pracovných skupín mala rozbehnúť v januári 2024.

 

Vedenie SLK a pani ministerka zdravotníctva našli spoločnú reč aj pri téme, týkajúcej sa zákona o komorách a posilnení kompetencií SLK.  Dohodli sa na pokračovaní diskusie v tejto téme, ako aj na ďalších krokoch.

 

Na záver vyjadrili obe strany nádej, že plánované navýšenie rozpočtu do zdravotníctva sa podarí pretaviť do reality.

Fotografiu zo stretnutia nájdete TU