Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Dokumenty na stiahnutie

Typ Názov súboru Popis

docx

Vyhláška 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia CME

Vyhláška ustanovuje podmienky, kritériá, spôsob hodnotenia CME, ako aj počet kreditov za jednotlivé kategórie CME

Stiahnúť

pdf

Vyhláška MZ SR 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Účinnosť od 15.03.2019

Stiahnúť

pdf

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch

Kompletné znenie vrátane noviel

Stiahnúť

pdf

Koľko kreditov za čo?

Prehľadná tabuľka, ktorú sme pre Vás spracovali na lepšie zorientovanie sa vo vzdelávacích aktivitách CME a ich hodnotení. Vychádza z Vyhlášky 366/2005 Z.z.

Stiahnúť

pdf

Počty kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania v povolaní lekár

Vychádza z vyhlášky 74/2019

Stiahnúť

pdf

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností

Príloha č. 3 NV SR č. 296/2010 Z.z.; Nájdete tu jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti v kategórii "lekár". Môžete si ľahko zistiť, aká je ich dĺžka štúdia a tak si vypočítať za toto štúdium kredity CME.

Stiahnúť