Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. 108. snem Nemeckej lekárskej komory

108. snem Nemeckej lekárskej komory

Za účasti delegátov všetkých spolkových krajín sa uskutočnil v Berlíne v dňoch 3. – 6. mája 2005 108. snem Nemeckej lekárskej komory (NLK). Snem sa niesol v znamení zlepšenia ďalšieho vzdelávania lekárov a sledovania ukazovateľov kvality pri výkone lekárskeho povolania.


Program snemu prebiehal v sekciách rozdelených rovnomerne na dopoludňajšie a odpoludňajšie rokovanie a trval často až do neskorého večera. Typická pre snemovanie NLK bola takmer 100 % účasť delegátov, pričom sa so zanietením diskutovalo do neskorých večerných hodín.  

Rokovania viedol prezident NLK prof. Jörg-Dietrich Hoppe. Viedol ich s veľkým prehľadom a trpezlivosťou, keď mnohé diskusné príspevky bolo potrebné dať do súladu so zámermi predstavenstva NLK.

Na rokovaní sa zúčastnila aj nemecká ministerka zdravotníctva, ktorá vo svojom prejave naznačila  smerovanie reformy zdravotníctva v intenciách sociálno-demokratického smerovania súčasnej vlády v Nemecku. Už tradične bol pohľad predstaviteľov nemeckej komory na túto reformu kritický.

Zahraniční delegáti boli pozvaní aj do novej budovy administratívy NLK v centre Berlína, kde pracuje 80 stálych zamestnancov. Budova je vybavená niekoľkými konferenčnými sálami a najmodernejšou audiovizuálnou technikou. Sústreďujú sa tu vzdelávacie, legislatívne, zahraničné a organizačné aktivity vedenia NLK.

Rokovanie na sneme bolo veľmi inšpiratívne. Získali sme nové skúsenosti, odporúčania pre edukačné programy a najmä sme mali veľa možností na výmenu skúseností s lekármi zo spriatelených lekárskych komôr.

MUDr. Erich Mikurčík
člen Prezídia SLK